rmo_logo-1

Opinie: Brede sluis bij Kornwerderzand komt dichterbij

rmo_logo-1

De beste manier voor de overheid om voor een langere termijn banen te creëren, is het verlagen van belastingen en het opheffen van handelsbelemmeringen. De VVD heeft zich dan ook steeds ingezet voor een verlaging van de motorrijtuigenbelasting en het verbeteren van het klimaat voor ondernemers in Fryslân met onder andere een export loket bij de provincie.

De op één na beste manier om op lange termijn meer werkgelegenheid te creëren, is investeren in bereikbaarheid en infrastructuur. Wegen, vaarwegen, spoorwegen, snelle internetvoorzieningen en dergelijke.

Om de veiligheid te waarborgen moet na 80 jaar de Afsluitdijk aangepakt worden. Een grote kans om tegelijkertijd de bereikbaarheid van Fryslân te verbeteren. Over de weg, maar ook over het water.

Onderzoek heeft uitgewezen dat een verbreding van de sluis bij Kornwerderzand een belangrijke bijdrage levert aan de economie. Veel scheeps- en jachtwerven uit Fryslân, Overijssel, Flevoland en Noord-Holland hebben hier baat bij. Duizenden nieuwe banen worden gecreëerd. Daarnaast wordt de scheepvaart van het IJsselmeer naar de Noordzee bevorderd. Dit stimuleert niet alleen de handelsvaart, maar ook de cruisevaart naar Harlingen. Tevens biedt dit een mogelijkheid om het verkeer sneller en veiliger af te wikkelen rond Kornwerderzand.

Een project van 10-tallen miljoenen, waar de ondernemers, gemeente en provincie zich hard voor maken. Het Rijk hield lange tijd de boot af. Maar door een gezamenlijke actie van ondernemers, vakbond, brancheorganisaties, het college van B&W van Súdwest-Frylân, de VVD Gedeputeerde van Fryslân en een aantal kamerleden van de VVD lijkt de oplossing in zicht te komen. Ondernemers, gemeente en de provincie zijn bereid om financieel bij te dragen.

Een onlangs door de VVD Kamerleden Barbara Visser en Aukje de Vries ingediende motie, kreeg brede steun in de Tweede Kamer. In de motie wordt de Minister opgeroepen om een budget voor de verbreding van de sluis beschikbaar te stellen. De Minister heeft toegezegd te onderzoeken of ze er rijksgeld voor kan vrijspelen.

Hiermee is een belangrijk besluit genomen om de verbreding van de sluis mogelijk te maken. Een investering die vele banen en een behoud en uitbreiding van scheeps- en jachtwerven onder andere in Fryslân mogelijk maakt. Het is tijd om ook in Den Haag alle zeilen bij te zetten voor de bereikbaarheid van Fryslân om daarmee de economie voor heel Nederland te verbeteren.

2016 07 19 - LC - Te Gast - Brede sluis komt dichterbij

Publicatiedatum: 19 juli 2016