stoomtrein-1

Compenseer schade van windpark Nij Hiddum-Houw!

stoomtrein-1

Afgelopen week hebben de Staten van Fryslân ingestemd met de startnotitie Nij Hiddum-Houw, dat gaat over een nieuw windpark op de kop van de afsluitdijk. Een beladen onderwerp, met inmiddels een rijke historie, dat bij velen emotie oproept.

De VVD heeft tijdens het debat met name aandacht gevraagd voor drie zaken. Allereerst heeft de VVD een motie ingediend met de strekking dat mocht er na de realisatie van windpark Fryslân, er in totaal toch meer opgewekt worden dan 530,5MW, de eventuele surplus wordt meegenomen bij een mogelijke  nieuwe taakstelling windenergie. Het liefst zou de VVD zelfs zien dat bij een nieuwe taakstelling de MW’s vooral worden gezocht in andere vormen van duurzame energie. “Hopelijk biedt onder andere Red Stack uit Sneek die zich toelegt op bleu energie en die vorige week is uitgeroepen tot nationaal icoon hierin tegen die tijd uitkomst,” aldus VVD Statenlid Avine Fokkens. 

Daarnaast heeft de VVD zich er hard voor gemaakt dat de te plaatsen molens met name ten zuiden van de A7 moeten worden geplaatst. Dit is een grote wens van de bevolking aldaar en het zorgt ervoor dat de cultuur historische waarden in het gebied, zoals de Pingjummer Halsband, onaangetast blijven.

Tot slot heeft de VVD middels een motie nog aandacht gevraagd voor het ontwikkelen van een schaderegeling voor omwonenden. De VVD heeft zich er altijd hard voor gemaakt dat de schade van windparken zoveel mogelijk moet worden gecompenseerd. Na een toezegging hierop van de gedeputeerde besloot de VVD de motie in te trekken.

Lees hier de hele bijdrage van Statenlid Avine Fokkens

 

Publicatiedatum: 1 november 2016