Esther-de-Vrij-1f998f3607a7c4eabf47

De zonnepanelen van Thialf: "We moeten investeren in onze mensen en onze samenleving"

Esther-de-Vrij-1f998f3607a7c4eabf47

Bijdrage Esther de Vrij bij het voorstel om geld beschikbaar te maken voor herplaatsing zonnepanelen Thialf

Voor ons ligt nu de vraag in te stemmen met een begrotingswijziging van 400.000 euro, nodig voor werkzaamheden op het dak van Thialf om de zonnepanelen weer aan te zetten.

Hoe passend is dat herplaatsing Thialf zonnepanelen hier in de Staten aan de orde is, terwijl in Beijing de eerste gouden schaatsmedailles gewonnen worden. Olympisch goud is een prachtige en trotse uitkomst van Thialf als topsportlocatie.

Hoe straalt het goud van Beijing af op Fryslân na deze enorme investering in Thialf? Hoe ziet de Gedeputeerde dat? Dan bedoel ik niet het fotomoment (van de Gedeputeerde met de schaatsers), maar dat de gouden glans van de schaatsmedailles worden terug vertaald naar provincie Fryslân.

Plaatsing van zonnepanelen zal een gunstig financieel effect hebben voor Thialf door lagere energiekosten. Thialf door plaatsing van zonnepanelen weer aanspraak maakt op 80.000 euro SDE subsidie; Dit voorstel helpt om Thialf duurzamer te laten worden, zowel in de financiële bedrijfsvoering als in de energievoorziening.

VVD zal dit voorstel dan ook steunen.

Er is veel publiek geld in Thialf gestopt. Nu Thialf op weg is naar financiële gezondheid, moet een deel van dat publiek geld bij voorkeur weer terug vloeien naar de samenleving.

Om het hier leefbaar te houden, moeten we investeren in onze mensen en onze samenleving. Sport is daar een belangrijk aspect van. De provincie Friesland heeft met Thialf een icoon in eigendom waar iedereen kan sporten en meedoen.

Sport en kunnen meedoen, dat is het college toch met de VVD eens dat het belangrijk is om daar in gezamenlijkheid met andere overheden in op te arbeidsje… in het kader van de brede welvaart en blue zone Fryslân? We hebben hier immers de Fryske paradox?

Er is veel geïnvesteerd in Thialf als topsport locatie. Het zou goed zijn als er nu via Thialf geïnvesteerd wordt in het sociale kapitaal van onze Friese samenleving. Zodra de zonnepanelen wat opleveren moet dat terug komen naar Friesland. Om te werken aan noodzakelijke anti-fragiliteit in onze samenleving. Vermoedelijk is er geen pandemie maar eerder ouderdom en vergrijzing, en tekorten in de zorg. Sport kan hier door preventie een bijdrage leveren.

Thialf schrijft in een brief aan het college dat het wil werken aan “connectie met de breedtesport". Wij werken daar graag met Thialf aan mee. Op een manier waar we onze eigenheid kunnen verbinden met de Friese schaatscultuur in Thialf. Sport is goed voor publieke gezondheid, belangrijk voor sociale cohesie en brede welvaart, voor het meedoen in het leven. Dat is wat Fryslân nodig heeft!

Publicatiedatum: 16 februari 2022