StockSnap_DT59CVODAB

Durk Pool over Havens en Vaarwegen

StockSnap_DT59CVODAB

Fryslân is van ouds een echte waterprovincie. Het werk van velen en onze infrastructuur is mede bepaald door het transport over water zoals dat vroeger ging. Dit benoemde Durk Pool in zijn bijdrage.

We moeten met onze tijd mee, niet alleen als het gaat om asfalt, maar ook op het gebied van onze vaarwegen. Recreatie en vrachtverkeer over water is alleen maar toegenomen.

De noodzaak van de bereikbaarheid in Drachten voor categorie IV en Va schepen is wat ons betreft helder. De VVD Statenfractie vindt het echter ongewenst dat dit via Earnewâld gaat. Graag ondersteunen wij daarom de roep om onderzoek van een route door de Heegewarren. Uiteraard met aandacht voor de positie en belangen van inwoners, recreanten, ondernemers, boeren en andere belanghebbenden in dit gebied.

Dit geldt ook voor de route naar Heerenveen. Wij zouden graag zien dat de betrokken gemeenten op eigen initiatief het contact met de Provincie opzoeken om te komen tot een gezamenlijk gedragen plan.

De VVD wil dat de F4, Leeuwarden, Sneek, Drachten én Heerenveen goed bereikbaar zijn en blijven. Over weg, spoor (kuch Lelylijn), als ook via water.

Publicatiedatum: 27 november 2019