Schriftelijke-vragen-Afsluitdijk-1

Fries Kamerlid Aukje de Vries houdt portefeuille financiën

Schriftelijke-vragen-Afsluitdijk-1

"Voor de VVD blijf ik me in de Tweede Kamer voorlopig bezig houden met belastingen, de financiële sector, staatsdeelnemingen, rijksuitgaven, mededinging, consumentenzaken en de Wadden" twitterde ons Fries Kamerlid Aukje de Vries opgetogen.

In ieder geval tot aan het einde van de Kabinetsformatie zal de Vries zich bezig blijven houden met deze onderwerpen. Ook afgelopen periode waren dit de onderwerpen waar ze zich met name in de Kamer mee bezig hield.

 

Bron: http://www.lc.nl/friesland/Aukje-de-Vries-VVD-houdt-financi%C3%ABle-sector-22091847.html

Publicatiedatum: 30 maart 2017