Friese Meren Project: 20 miljoen euro extra

De VVD Fryslan is blij met het continueren van het Fries Meren Project in de periode 2011 - 2015. Het is een goede economische impuls voor Fryslan. De Staten hebben op 30 november 2011 het uitvoeringsprogramma Friese Merenproject 2011-2015 vastgesteld. Hiervoor is nu 20 miljoen euro beschikbaar gesteld van uit de zogenaamde REP-middelen (incl. provinciale cofinanciering).

De VVD vindt het cruciaal dat er niet alleen wordt geïnvesteerd in ecologie en duurzaamheid, maar juist ook in de programma’s  “grenzeloos varen” en “meer bestedingen aan de wal”.  Daarmee kunnen belangrijke projecten worden uitgevoerd in onder meer Lemmer, Workum, Harlingen, Delfstrahuizen, Lauwersmeer.

Publicatiedatum: 21 maart 2013