.FRL extensie: wat is de waarde van voorstellen GS?

Gisteren ontving Provinciale Staten een brief van het college van GS over de ontwikkelingen bij de extensie .frl waaruit blijkt dat realisatie hiervan nu opeens zonder inzet van provinciale middelen mogelijk blijkt te zijn. Het is natuurlijk altijd mooi als de markt initiatieven oppakt, maar de VVD Fryslân heeft wel een paar vragen.

De VVD vraagt zich onder andere af hoe kan het dat er nu ineens een partij is die .frl voor eigen rekening en risico wil exploiteren? Waarom is dit in de jarenlange voorbereiding van de .frl extensie nooit als optie of mogelijkheid naar voren gekomen? Wat zegt dit over de voorbereiding van dit voorstel en hoeveel waarde moeten Provinciale Staten nog hechten aan voorstellen van het college van GS, nu het college eerst met een voorstel komt dat ettelijke miljoenen moet kosten en nu opeens geen geld meer hoeft te kosten? Ook is er geen sprake van een incident, aangezien bij de Culturele Hoofdstad eerst € 1,2 miljoen nodig was en later slechts € 0,8 miljoen.

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde

 

Gericht aan

GS / lid van GS

 

Het college van Gedeputeerde Staten
Onderwerp .frl extensie
Vraag / Vragen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hoe kan het dat er nu ineens een partij is die .frl voor eigen rekening en risico wil exploiteren? Waarom is dit in de jarenlange voorbereiding van de .frl extensie nooit als optie of mogelijkheid naar voren gekomen? Wat zegt dit over de voorbereiding van dit voorstel? Hoeveel waarde moeten Provinciale Staten nog hechten aan voorstellen van het college van GS, nu het college eerst met een voorstel komt dat ettelijke miljoenen moet kosten en nu opeens geen geld meer hoeft te kosten? Deelt GS de mening van de VVD dat er geen sprake is van een incident aangezien bij het voorstel omtrent Culturele Hoofdstad eerst € 1,2 miljoen nodig was en later € 0,8 miljoen.
2. Heeft de desbetreffende partij ook ingeschreven op de aanbesteding? Zitten er ook juridische haken en ogen aan de nu voorgestelde werkwijze van het college van GS, namelijk het afbreken van de aanbesteding en nu wel het afgeven van een Verklaring van geen bezwaar en oppakken van dit initiatief (en hiervoor reclame maken)? Welke?
3. Waren en/of zijn er nog andere of meer gegadigden die de .frl extensie op deze manier willen invullen? Zo ja, hoeveel? En welke risico’s zitten er aan om met één in zee te gaan?
4. Het college van GS wil een Verklaring van geen bezwaar afgeven voor deze partij. Wat zijn de consequenties van het afgeven van een dergelijke Verklaring van geen bezwaar? Neemt de partij ook de benodigde financiële garantie voor .frl extensie bij ICANN op zicht? Zo nee, wie dan en waarom niet? Vind er direct of indirect toch financiering met overheidsmiddelen plaats? Zo ja, in welke vorm, in welke mate en uit welke hoofde?
5. De redenen om het voorstel .frl extensie af te blazen, waren enerzijds de financiële aspecten, maar er waren ook nog andere redenen. Om er een paar te noemen: extra kosten voor het bedrijfsleven en geen toegevoegde waarde. Hoe heeft het college in haar afweging rekening gehouden met deze aspecten?
 

Indiener (s)
VVD

 

Aukje de Vries

 

VVD Statenfractie

 

Publicatiedatum: 20 maart 2012