Mevrouw_Veder_Smit_aan_het_woord

Els Veder-Smit naamgever Friese penning

Mevrouw_Veder_Smit_aan_het_woord

Op initiatief van Esther de Vrij van de VVD werd op 27 oktober een motie ingediend om de Els Veder-Smit penning in te stellen. Deze penning is bedoeld voor personen die zich verdienstelijk maken voor de positie van vrouwen in de Friese politiek.

Els Veder-Smit was in 1967 het eerste vrouwelijke Kamerlid woonachtig in Fryslân die zitting nam in de Tweede Kamer. De VVD diende deze motie in samen met bijna statenbrede coalitie van VVD, GrienLinks, D66, SP, 50Plus, PvdD, PvdA, CDA, FNP en het Statenlid van Swol.

Het doel is om stimulans te geven aan mensen die op maatschappelijk en politieke thema’s veel bijdragen aan de positie van vrouwen. Het aantal vrouwen in de politiek blijft achter bij het aantal actieve mannen. Er zijn nog steeds veel politieke functies waarin een vrouw de eerste beoefenaar kan zijn. De Friese politiek kan kortom wel wat meer vrouw gebruiken.

Els Veder-Smit had zelf een indrukkwekkende en omvangrijke politieke carrière en moedigde altijd andere vrouwen aan ook de politiek in te gaan. Zij behoorde tot de oprichters van de VVD, ze sprak de algemene vergadering van de VN toe en ze zette de eerste stappen tot de oprichting van het MCL in Leeuwarden.

Els Veder Smit is een symbool voor alle vrouwen in de politiek en Friesland is het bijzonder. Honderd jaar na haar geboorte in 1921 is de instelling van de penning bedoeld zowel haar politieke leven en dat van vele andere politica zoals Els Veder-Smit te eren en anderen te inspireren verder te lopen in haar voetsporen.

Het voornemen is om de penning eens per drie jaar uit te reiken op internationale vrouwendag.

Publicatiedatum: 28 oktober 2021