001_boerderij-image-1054563-1

Ganzennotitie is slap compromis

001_boerderij-image-1054563-1

Na jaren van overleg ligt er dan nu eindelijk een notitie op tafel die iets moet gaan doen aan de ganzenproblematiek. De VVD is blij dat er nu eindelijk eens iets gaat gebeuren maar vindt het voorliggende voorstel wel een slap compromis.

Het is meer geschreven door mensen die ganzen een warm hart toedragen dan door mensen die de overlast aan ganzen ondervinden.

Om deze ganzennotitie meer kracht bij te zetten heeft de VVD samen met het CDA een motie ingediend waarin het college wordt opgeroepen de maatregelen uit het ganzenakkoord en uit de notitie met spoed uit te voeren en zo nodig nog een schepje bovenop deze maatregelen te doen. Dat is in Fryslân nodig omdat hier het ganzenprobleem het grootst is. Deze motie werd door het college overgenomen.

Daarnaast is de VVD het niet eens met een zinsnede uit de notitie waarin staat dat de ganzenproblematiek een ondernemersrisico is. "Een door de overheidregels gecreëerd probleem kan niet worden gezien als normaal ondernemersrisico" aldus VVD Statenlid Franke Doting. De VVD heeft daartoe een amendement ingediend maar deze kon niet rekenen op de meerderheid in de Staten.

Tot slot wilde de VVD nog weten wat het college gaat doen met het idee om van ganzenvlees een streekgerecht te maken. De VVD heeft dit idee al eerder geopperd en ook het jeugdpanel gaf in de commissie aan hierin mogelijkheden te zien.

 

 

 

Publicatiedatum: 26 april 2013