260px-De_Marrekrite

Geen geld terug van de Marrekrite maar investeren.

260px-De_Marrekrite

Leeuwarden, 20 mei 2020

In een artikel in de LC van 20 mei 2020 lezen we de zorg vanuit de gemeente Leeuwarden over de hoge buffer die de gemeenschappelijke regeling recreatieschap de Marrekrite laat zien in haar jaarrekening. Daarnaast pleit Leeuwarden voor 3 miljoen terugbetaling aan delenemende gemeenten. De Provincie is naast diverse gemeenten deelnemer in dit recreatieschap Marrekrite. Het is niet de bedoeling dat gemeenschappelijke regelingen geld oppotten. Opbouwen van een buffer is wel gerechtvaardigd als daar investeringen tegen over staan, opgebracht door gemeenschapsgeld,” aldus Esther de Vrij, woordvoerder Recreatie & Toerisme namens de VVD Statenfractie.

“De Marrekrite staat echter ook voor een grote vervangings- en verduurzamingsopgave” geeft De Vrij aan. “Een groot deel van de voorzieningen wordt de komende jaren duurzaam vervangen. Zoals het vervangen van houten steigers door gerecycled kunststof en het aanleggen van betonnen damwanden. Dit lezen we terug in het Statenvoorstel dat op 17 juni behandeld wordt.” Dit houdt in dat de participatie die de partners binnen de Marrekrite hebben lager zal uitvallen in de toekomst.

“Uiteraard zullen we het College van Gedeputeerde Staten hierover bevragen bij behandeling in de Statenvergadering. Maar wij kunnen ons voorstellen dat het toch forse bedrag geen overschot is, maar dat het het investeringsplan rechtvaardigt.”

Voor vragen / opmerkingen kunt u het fractiebureau van VVD Fryslân bereiken via mail: vvd@fryslan.nl

Publicatiedatum: 21 mei 2020