wolf-1

Geen plaats voor de wolf in Fryslân

wolf-1

VVD Fryslan wil dat de provincie pro-actief handelt en aan de slag gaat om samen met de mensen uit het veld de komst van de wolf in Fryslân te weren. Op vragen van de VVD hieromtrent is de
beantwoording van GS teleurstellend te noemen
.

De wolf die in Veenhuizen en Norg schapen doodbeet is op nog geen 400 meter van een woning in Donkerbroek gesignaleerd. De provincie Drenthe pakt, samen met belanghebbenden de problematiek rond de Wolf voortvarend op. “De Wolf hoort in Friesland niet thuis. Daar er om de provincie geen hekwerk staat en de wolf geen provinciegrenzen kent, vinden wij ook de samenwerking met omliggende provincies belangrijk” zegt Marten Dijkstra, woordvoerder natuur en landbouw.

Nederland is een dichtbevolkt land. Eerder onderzoek in Noorwegen waarschuwt ervoor dat wolven schuw moeten blijven voor de bewoonde wereld. Dat Friesland ooit tot het leefgebied van de wolf
heeft behoord, wil niet zeggen dat Friesland dat heden ten dage ook is. De wolf komt snel in bewoond gebied en je kunt je afvragen wat de gevolgen zijn voor landbouwhuisdieren, maar ook
voor mensen”, zegt Marten Dijkstra hierover. In andere delen van het land hebben we beelden kunnen zien van de wolf die schapen aanviel, maar inmiddels ook runderen en een veulen. “ “Het is
niet gek dat mensen zich onveilig voelen, voor zichzelf, maar ook zeker voor hun dieren.” aldus Marten Dijkstra.

Een eerder onderzoek gedaan in Noorwegen waarschuwt ervoor dat wolven schuw moeten blijven voor de bewoonde wereld. Je kunt je echter afvragen of dat in Nederland wel mogelijk is. In Donkerbroek werd de wolf op 400 meter afstand van een woning gesignaleerd.

In andere delen van het land hebben we beelden kunnen zien van de wolf die schapen aanviel, maar inmiddels ook runderen en een veulen. “Dat willen we voor Friesland zoveel mogelijk voorkomen”, aldus Marten Dijkstra.

Buiten de emotionele schade is er ook financiële schade. De financiële schade wordt ten dele gedekt. Doodgeboortes onder schapen na een aanval worden bijvoorbeeld niet meegenomen door
BIJ12, het interprovinciaal orgaan dat de schades beoordeelt.” Verzekeraars vergoeden deze schade wel na een aanval van een hond in een schaapskudde. “Het is natuurlijk niet de bedoeling dat
schapenhouders deze kosten moeten dragen.”

“Beter safe than sorry” zegt Dijkstra, “de wolf is een prachtig dier, maar hoort niet thuis in Friesland. Wij pleiten voor een actief beleid dat wolven weert uit onze provincie en zullen Gedeputeerde Staten oproepen zich hier voor in te zetten.” De VVD zal tijdens de Provinciale Statenvergadering op 17 juni een motie indienen.

Daarnaast wil de VVD Statenfractie in Fryslân starten met het inrichten van een meldpunt waar mensen kunnen laten weten of ze een wolf hebben gesignaleerd. De VVD roept ook op om schades te blijven melden.

Marten Dijkstra, woordvoerder Landbouw en natuur

VVD Fryslân

Voor vragen / opmerkingen kunt u ten alle tijden contact opnemen met het
fractiebureau van VVD Fryslân via mail: vvd@fryslan.nl

Publicatiedatum: 30 mei 2020