Geld Waddenfonds blijft onbenut

Vandaag verscheen in de Leeuwarder Courant opnieuw een bericht over het Waddenfonds. De Noordelijke Rekenkamer heeft zware kritiek op het rijk en de provincie en maant de provincie tot actie.

Klik hier voor het bericht

Publicatiedatum: 31 augustus 2012