9200000065934846

Gelijke behandeling

9200000065934846

Beperk actie tegen discriminatie niet

Een van de eerste onderwerpen waarover de nieuwe provinciale volksvertegenwoordiging zich straks buigt, is de regenboogvlag. Die moet ook op het Provinsjehûs in top, vinden zes van de zestien partijen die woensdag aan de verkiezingen meedoen. Ze legden er deze week een plan voor neer waarvoor ze binnenkort een meerderheid hopen te vinden. Maar ze slaan een smalle weg in.

Op Friesland na zijn alle provincies in een paar jaar tijd regenboogprovincie geworden. Tientallen gemeenten kozen er eerder al voor. Ze maken zich sterk voor de emancipatie en gelijke behandeling van mensen die niet hetero zijn of van wie de seksuele identiteit niet samenvalt met hun biologisch geslacht. De regenboogvlag is het symbool van die groep.

Opkomen voor mensen in kwetsbare situaties is nobel. De vraag rijst waarom de initiatiefnemers – PvdA, SP, D66, GrienLinks, Partij voor de Dieren en Natuurlijk Fryslân – zich op het terrein van discriminatie en uitsluiting vooral sterk maken voor één minderheid. Want er zijn veel meer Nederlanders die om uiteenlopende redenen met achterstelling te maken hebben.

Dat blijkt nota bene al uit een brief die deze partijen zelf met hun voorstel hebben meegestuurd. Het document, geschreven door COC Friesland en het kenniscentrum Tûmba in Leeuwarden, spreekt naast seksuele diversiteit ook van discriminatie op grond van afkomst, huidskleur, geslacht, zwangerschap en leeftijd.

Het lijstje is niet compleet. In de Monitor Discriminatie 2017 richt het College voor de Rechten van de Mens (Utrecht) de schijnwerper op nog een grote groep: mensen die kampen met een handicap of chronische ziekte. Zwangerschap, ziekte/handicap, ras en leeftijd vormen sinds 2012 de top-vier van discriminatiegronden, zegt het College. Seksuele identiteit staat niet bovenaan.

Zo bekeken bevat het initiatiefvoorstel zelf een element van ongelijke behandeling. VVD’er Avine Fokkens, statenlid en kandidaat voor zowel de nieuwe provinciale staten als de Eerste Kamer, trok vorige week op het gezamenlijke verkiezingsdebat van deze krant en politieke jongerenorganisaties de consequentie: een veel bredere aanpak. Beperk de actie voor acceptatie en tegen discriminatie niet tot één doelgroep, zei zij.

Drie jaar terug sneuvelde een eerder voorstel om regenboogprovincie te worden in provinciale staten. Er was geen meerderheid voor.

Een nieuwe ronde kan tot een andere uitkomst leiden. Voor de nieuwe volksvertegenwoordiging ligt er straks een kans om een ogenschijnlijke achterstand – geen regenboog – om te zetten in een voorsprong: een provincie die er voor iedereen in even grote mate is.

ATZE JAN DE VRIES

commentaar@lc.nl

Publicatiedatum: 15 maart 2019