Genoeg is genoeg II

In een eerdere Te Gast (‘Genoeg is genoeg', 22 februari 2012) heeft de VVD aangegeven dat ze van sommige dossiers in de politiek mismoedig werd. Aanleiding destijds was het feit dat een fors deel van de werkgelegenheid van de Belastingdienst uit Leeuwarden vertrok naar Groningen. De VVD gaf aan dat dit geen incident meer was. Het ministerie van landbouw, de voedsel- en warenautoriteit, het Kadaster en de Kamer van Koophandel waren de Belastingdienst al voorgegaan.

Dit rijtje kan inmiddels weer worden aangevuld. Ook het openbaar ministerie (OM) bij de rechtbank in Leeuwarden zal verhuizen naar Groningen. Hiermee is wederom sprake van een verschuiving van werkgelegenheid binnen Noord-Nederland die nadelig uitpakt voor Leeuwarden en daarmee ook Fryslân. Dat terwijl eerder is afgesproken dat Leeuwarden binnen Noord-Nederland ‘Justitiehoofdstad' zou blijven. Leeuwarden had en heeft hiervoor ook alle ingrediënten in huis. Immers, in Leeuwarden zitten - vooralsnog - het CJIB, het hoofdkantoor van het Bureau Ontnemingwetgeving Openbaar Ministerie (BOOM) en het Hof van Justitie. Allen belangrijke justitiële ketenpartners die Groningen niet heeft!

De herziening van de gerechtelijke kaart (wet HGK) zal een rol hebben gespeeld in de keuze van het OM. Hier is de VVD ook voorstander van. Deze herziening moet ervoor zorgen dat de rechtspraak in de toekomst de kwaliteit op peil kan houden en slagvaardig kan blijven. Het OM kon echter zelf invulling geven hoe met deze herziening om te gaan, en heeft hiertoe een huisvestingsplan opgesteld. De keuze van het openbaar ministerie om uit Leeuwarden te vertrekken zal volgens de VVD leiden tot verdere uitholling van Leeuwarden als Justitiehoofdstad. Hoe lang zal het nu nog duren voordat ook de andere belangrijke justitiële ketenpartners uit de Friese hoofdstad verdwijnen? Hoe lang duurt het nog voordat de afdeling bestuursrechtspraak definitief naar elders verhuist?

De VVD betreurt het dat ondanks gemaakte afspraken Fryslân toch weer aan het kortste eind trekt als het om verschuiving van werkgelegenheid binnen Noord-Nederland gaat. Zowel lokaal als provinciaal heeft de VVD de discussie over wegtrekkende werkgelegenheid vaak aangekaart. Het lijkt er echter op dat de lobby voor dit soort zaken wel heel vaak in het nadeel van Fryslân uitvalt. Een lobby die vaak binnen het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) wordt gevoerd en waarvan gedeputeerde Konst, als bestuursvoorzitter van de commissie Economische Zaken, een dikke vinger in de pap heeft.

Op dit moment wordt gewerkt aan een rijksbreed masterplan waarin ook rekening gehouden zal worden met de werkgelegenheidseffecten in Fryslân. De VVD zal zich hier hard voor - blijven - inzetten, maar roept ook SNN, en met name Hans Konst, om nu eindelijk ook eens met een resultaat thuis te komen. Want Fryslân doet niet onder voor Groningen, zit vol potentie en daar moeten we vol voor blijven gaan!

 

22 februari 2012 - Te Gast: Genoeg is genoeg

Publicatiedatum: 8 februari 2013