GS sluit belemmeringen bij nieuwe bedrijven Fries Merengebied niet uit

Op 21 januari heeft de VVD Fryslan schriftelijke vragen gesteld over de 5800 hectare "nieuwe natuur" in het Fries Merengebied. De VVD is van mening dat de beheerplannen geen negatieve gevolgen mogen hebben voor bestaande en toekomstige economische bedrijvigheid en heeft daarover duidelijkheid gevraagd. Ook wilde de VVD graag weten wat voor economische impulsen deze nieuwe natuur kan geven en of daar ook een rol is weggelegd voor de provincie.

Het college van GS geeft op de vragen van de VVD aan dat er in het beheerplan een apart hoofdstuk wordt opgenomen over de sociaal economische gevolgen van het plan. Daarin wordt een aantal zaken meegegeven over waar men aan kan denken bij nieuwe plannen. Voor nieuwe voorzieningen in het gebied hangen de mogelijke effecten af van de omvang en plaats van de activiteit. Op sommige locaties nabij het merengebied kunnen voorwaarden bij de bouw worden gesteld ten aanzien van het verkeer, gebruik van licht en dergelijke. Ook uitbreidingsplannen worden op dezelfde manier behandeld als nieuwe plannen.

GS geeft verder in hun antwoordbrief aan dat deze nieuwe natuur de recreatiesector in dit gebied kan versterken. De natuurlijke kwaliteit van het gebied maakt deel uit van het recreatieve product. Vanuit het Friese Merenproject investeert de provincie in zowel de economie als in de natuurkwaliteit.

Publicatiedatum: 11 maart 2014