Heerenveen schrapt bijdrage: hoe nu verder met verbetering A32?

De verbeteringen aan de A32 zijn belangrijk voor de bereikbaarheid van Fryslân. In de media zijn inmiddels berichten verschenen dat de gemeente Heerenveen door financiële problemen de bijdrage aan de verbeteringen van de A32 niet meer kan leveren. De VVD wil weten hoe het nu verder moet met dit project. En heeft daarover vragen gesteld.

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde

 

Gericht aan

GS / lid van GS

 

Het college van Gedeputeerde Staten
Onderwerp

 

Bijdrage Heerenveen RSP
Vraag / Vragen De verbeteringen aan de A32 zijn belangrijk voor de bereikbaarheid van Fryslân. In de media zijn inmiddels berichten verschenen dat de gemeente Heerenveen door financiële problemen de bijdrage aan de verbeteringen van de A32 niet meer kan leveren.

 

1.    Sinds wanneer was het bij het college van GS bekend dat de gemeente Heerenveen deze maatregel heeft genomen dan wel van plan was te nemen?

2.    Welke afspraken zijn er met de gemeente Heerenveen over dit project? Hoe hard zijn deze afspraken? Hoe is dit juridisch vastgelegd?

 

3.    Wat zijn de gevolgen van het schrappen van de bijdrage van gemeente Heerenveen? Voor de uitvoering van het project? Voor de planning van het project? Voor de bijdrage van het Rijk? Voor de bijdrage van de provincie?

 

4.    Welke acties heeft het college ondernomen? Welke acties gaat het college van GS ondernemen? Welke oplossingsmogelijkheden ziet het college van GS?

 

5.    Hoe heeft het college van GS haar rol van toezichthouder op de gemeentefinanciën van Heerenveen tot nu toe ingevuld (naast die van de toezichthoudende rol in het kader van de herindeling)? Heeft het college van GS dit tijdig zien aankomen? Wanneer? In hoeverre was de financiële problematiek bekend bij het college van GS bij het afsluiten van de overeenkomst met de gemeente Heerenveen over de verbeteringen aan de A32?

6.    Had het college destijds het idee dat Heerenveen aan de afgesproken verplichtingen kon voldoen? Waaruit bleek dit?

 

 

 

Indiener (s)

VVD

 

Anton v/d Aar en Aukje de Vries, VVD Statenfractie

 

Datum

 

13 oktober 2012

Publicatiedatum: 13 oktober 2012