In memoriam: Willem Spoelhof

Op 7 januari jl. is onverwacht overleden onze fractievoorzitter en vriend Willem Spoelhof. Met het heengaan van Willem verliezen niet alleen wij maar ook Noordwest Fryslan een markante persoonlijkheid.

De heer Spoelhof was jarenlang directeur van Althuisius in Tzummarum, een zeer belangrijke werkgever in de regio. Naast zijn werk heeft hij altijd blijk gegeven van een grote maatschappelijke betrokkenheid. Van vele verenigingen en organisaties is hij bestuurslid geweest waarbij het bevorderen van de sociale cohesie immer een drijfveer is geweest. Het versterken van het verenigingsleven en waar mogelijk het zoeken van samenwerking en gezamenlijk optrekken, kenmerkten de bestuurlijke inzet van Willem Spoelhof. Als raadslid van Barradeel en later van Franekeradeel werd hij een belangrijk speler in het bepalen van de randvoorwaarden waardoor zowel economische als maatschappelijke impulsen ontstonden welke een positieve invloed hadden op het leef- en woonklimaat van de gemeente. Een oprechte betrokkenheid en een groot rechtvaardigheidsgevoel kenmerkten het optreden van de heer Spoelhof. Wanneer hij sprak was er altijd een aandachtig gehoor. Zijn woorden sneden hout. Wel doordacht en wel overwogen bracht hij zaken ter sprake of voorzag hij van commentaar met niet zelden het resultaat dat anderen door hem overtuigd werden. De VVD is de heer Spoelhof buitengewoon dankbaar voor zijn inzet maar nog meer voor de vriendschappelijke en aimabele wijze waarop hij 1 van ons was. Plezier, genieten en resultaat waren onlosmakelijk verbonden aan onze fractievoorzitter. Hij zette hiermee de toon en die toon zal in onze herinnering blijven.
Wij prijzen ons gelukkig dat hij veel van zijn tijd met ons heeft willen delen. Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn echtgenote en zijn familie.

Emile Vogels, voorzitter VVD Franekeradeel

 

Publicatiedatum: 9 januari 2014