Intensieve veehouderij: eerst goed praten met alle betrokkenen

CDA, VVD, Christenunie en FNP hebben in de Staten besloten het onderwerp over intensieve veehouderij over de verkiezingen heen te tillen. Om zo over dit belangrijke onderwerp een goede discussie te kunnen hebben. En ook de mogelijkheid te hebben voor inspraak en om te luisteren naar alle betrokken partijen.

PvdA, SP en Groenlinks hadden een ongenuanceerd voorstel met een verbod ingediend, zonder dat er eerder over was gesproken of dat er overleg had plaats gevonden met mensen die betrokken zijn en erdoor geraakt worden.

Wat is de mening van de VVD over intensieve veehouderij? Door de automatisering en de economische ontwikkeling in de landbouw komen er steeds minder agrarische bedrijven, maar de resterende bedrijven worden vaak wel grootschaliger. De VVD wil ruimte bieden aan die grootschalige ontwikkeling, mits dat landschappelijk goed inpasbaar is. VVD Friesland staat niet open voor nieuwe, niet grondgebonden, grote intensieve veehouderij. Wel moeten bestaande bedrijven, mits landschappelijk inpasbaar, de ruimte krijgen om uit te breiden.

 

Publicatiedatum: 10 februari 2011