Kan college GS coalitieakkoord waarmaken?

In de Leeuwarder Courant van 12 januari 2012 valt een artikel te lezen waarin blijkt dat voorstanders van windenergie bezig zijn met een lobby om meer windmolens in Fryslân te plaatsen. Deze lobbygroep heeft zich verenigd in een stichting genaamd E10. De stichting wil gebruik maken van een rijksinpassingsprocedure en zou met deze procedure de provincie passeren. De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan GS waarin onder meer wordt gevraagd welke argumenten GS bij het Rijk gaat aandragen om te voorkomen dat Fryslân vol gezet gaat worden met windmolens.

Tevens vraagt de VVD zich af in hoeverre dit college van GS invloed heeft op het ruimtelijke beleid van zijn eigen provincie. Is de lobby van GS succesvol richting Rijk om haar eigen beleid duidelijk te maken en kunnen de coalitiepartijen de beloften die zij in het coalitieakkoord naar elkaar hebben gedaan hard maken? Zo is de FNP, net als de VVD, geen voorstander geweest van het overal maar plaatsen van windmolens door het Friese landschap en is dit voor hun een belangrijk punt in het coalitieakkoord geweest. Kan de PvdA-gedeputeerde op Ruimtelijke Ordening deze belofte wel waarmaken?

De VVD in Fryslân is geen voorstander van windmolens. Het rendement is beperkt en ze draaien vooral op subsidie in plaats van wind. De VVD wil naar regelingen die niet de exploitatie subsidiëren, maar die de innovatie in schone en hernieuwbare energie stimuleren. Bovendien moeten altijd andere vormen van energie als achtervang beschikbaar zijn, omdat het niet altijd waait.

Voor de VVD speelt ook het ruimtelijke aspect een grote rol. Binnen de gestelde randvoorwaarden bieden we graag ruimte aan initiatiefnemers die willen investeren in schone en hernieuwbare vormen van energie, mits landschappelijk goed inpasbaar. Hierbij denkt de VVD aan zonne-energie, biomassa en Blue Energy.

Media:

Artikel Leeuwarder Courant 12-01-2012

LC (website) --> VVD: Provincie moet windlobby keren

 

Actueel:

16-02-2011  -  VVD tegen windmolens die draaien op subsidie

02-02-2011  -  VVD zegt nee tegen nieuw windmolenbeleid

Publicatiedatum: 12 januari 2012