Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018: 'een socialistisch cultuurfeestje'

Veel is al gezegd en geschreven over Leeuwarden Culturele Hoofdstad. Het standpunt van de VVD hierin is altijd helder geweest: Een bedrag van 16 miljoen euro aan gemeenschapsgeld investeren in een dergelijk project in deze tijden is niet verantwoord.

Opvallend bij de behandeling in de commissie was de plotselinge draai van het CDA. Van zeer kritisch in december naar opeens een enthousiast verhaal. De redenen die het CDA hiervoor aangaf waren het verkiezingsprogramma en het coalitieakkoord. Redenen die er in december ook al waren. Het coalitieakkoord is echter geen reden om je achter te verschuilen. Er zijn namelijk meer zaken, die door veranderende inzichten al zijn gewijzigd. Een voorbeeld hiervan is het structurele budget voor plattelandsbeleid. Daar bovenop komt nog dat het college in december al heeft aangegeven dat het een open discussie was met Provinciale Staten en dat het niet een discussie voor de bühne was. De VVD vraagt zich stellig af of de coalitiepartijen vrij zijn om een eigen standpunt in te nemen.

Als jij kijkt naar het enthousiasme en committment dan kun je niet stellen dat de vonk is overgeslagen. Iets wat de gedeputeerde zich in december nog hardop afvroeg. De meerderheid zowel in Provinciale Staten als in de gemeenteraad van Leeuwarden is klein.

Met het oog op de financiën willen het college en de coalitiepartijen € 11 miljoen beschikbaar stellen, naast de al eerder beschikbaar gestelde € 4,4 miljoen. De dekking van een deel van de provinciale bijdrage is nog onduidelijk en wordt pas medio 2013 helder. Een verplichting aan gaan zonder dat je de dekking hebt geregeld, is niet de manier van werken van de VVD.

In december jl. sprak de VVD de zorg uit over een bestuurlijke tunnelvisie. Iets dat je begint vanuit een goed idee, intentie en ambitie, maar koste wat kost wil doorzetten. Ook al staan er heel veel signalen op rood! Eén ding is duidelijk geworden, die tunnelvisie is er.

Want:

 • Het maakt niet uit wat het kost
 • Het maakt niet uit dat resultaten niet worden gehaald
 • Het maakt niet uit dat niet wordt voldaan aan moties
 • Het maakt niet uit dat niet de regio niet de aanvrager kan zijn maar alleen de stad, terwijl dat juist voor de FNP een voorwaarde was.
 • Het maakt niet uit dat er geen goedkeurende accountantsverklaring is voor een bedrag van € 1,2 miljoen.
 • Het maakt niet uit dat Leeuwarden niet voldoet aan de eis om € 750.000 in het vooruitzicht te stellen voor het bidbookproces.
 • Het maakt niet uit dat Leeuwarden niet voldoet aan de eis om zich uit te spreken om financieel bij te dragen in de uiteindelijke activiteiten en evenementen.
 • Het maakt niet uit dat er nog geen visie of leidend motto is.
 • Het maakt niet uit dat er geen draagvlak is.
 • Het maakt niet uit dat de organisatie er een puinhoop van heeft gemaakt.
 • Het maakt niet uit dat het college in december zei dat partijen vrij waren om te kiezen, ondanks het coalitie-akkoord.

Als de PvdA wil dat het gaat gebeuren dan gaat dit project er komen. En daarom gaan Fryslân en Leeuwarden in tijden van crisis meer dan € 20 miljoen gemeenschapsgeld investeren in een socialistisch cultuurfeestje in 2018.

De VVD heeft tegen het voostel gestemd en is van mening dat de reeds in de provinciale begroting geraamde bedragen voor culturele hoofdstad 2018 voor 2012 en 2013, beschikbaar moeten blijven voor investeringen in de cultuur.

Publicatiedatum: 22 juni 2012