Mondelinge vragen over leeggeraakte subsidiepot voor talenten

De VVD heeft gisteren tijdens Provinciale Staten mondelinge vragen gesteld over de subsidiepot van 5 miljoen die pas afgestudeerden aan een baan aan een baan moet helpen, ook wel Talint foar Fryslan genoemd.

Deze pot bereikte in een paar dagen al zijn limiet. Er zijn 610 aanvragen binnengekomen terwijl er maar voor 190 aanvragen geld beschikbaar is. Daarnaast is er een discussie op gang gekomen over de toedeling van dit geld; is dit wel eerlijk gegaan en heeft ieder een eerlijke kans gehad? De VVD Fryslan wil graag weten wat er mis is gegaan in de uitvoering van deze investering en heeft college om opheldering gevraagd.

Gedeputeerde Kramer gaf in zijn beantwoording aan overweldigd te zijn door het aantal aanvragen, het ging zijn verwachting te boven. Daarnaast bestreed Kramer de suggestie dat er niet eerlijk zou zijn geloot. "Het aantal beschikbare plekken is vooraf aangegeven op de website van de provincie en de datum waarop de aanvragen konden worden ingediend is tot de dag van openstelling geheim gebleven" aldus gedeputeerde Kramer.

Publicatiedatum: 27 maart 2014