F-35

Mondelinge vragen Vliegbasis Leeuwarden

F-35

Bij de Statenfractie vinden wij het van groot belang dat de waarde van de vliegbasis niet onderschat wordt, onder andere op het gebied van werkgelegenheid, veiligheid en de luchtmacht haar gereedheid is de basis belangrijk.

De provincie deelde eerder deze maand haar zienswijze op de eventuele uitbreiding van de vliegbasis, een overwegend negatieve brief die niet alle kanten van het verhaal evenredig toelicht. 

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 28 februari heeft Statenlid Martijn Brands vragen gesteld aan Gedeputeerde Wiersma over de provinciale zienswijze, lees de vragen hieronder:

1.

Op alleen de vliegbasis in Leeuwarden werken al circa 800 mensen, dit is nog meer dan bij onze provinciale organisatie. Uitbreiding van de kazerne in Heerenveen en de vliegbasis zou dit nog verder bevorderen.

Bent u het met ons eens dat Defensie een belangrijke werkgever voor onze provincie is?

2.

In de brief wordt herhaaldelijk verwezen naar uitspraken uit het (verre) verleden, de meest recentelijke uit 2013, wanneer de toenmalig minister van Defensie uitsprak niet de geluidscontouren te willen vergroten.

De brief benadrukt niet een standpunt in te willen nemen maar gebruikt herhaaldelijk deze uitspraak als argument tegen uitbreiding. Vindt u gezien de geopolitieke ontwikkelingen het niet achterhaald om deze tien jaar oude uitspraak tegen het ministerie te houden?

3.

De Zienswijze (NRD Ruimte voor Defensie) komt bij ons over als een opvallend negatieve brief t.o.v. de uitbreiding.

Als reden wordt bijvoorbeeld genoemd dat de provincie dan geen windmolens meer kan bouwen in de omgeving van de basis. Dit terwijl het al het uitgangspunt van de provincie is om geen windmolens meer te bouwen. Waarom staat dit argument in de brief?

4.

Het is duidelijk dat geen enkele regio in Nederland staat te popelen de dringende uitbreidingsvraag van Defensie te beantwoorden.

Mocht Defensie toch willen uitbreiden in Fryslân, Kan er dan een positieve samenwerking verwacht worden vanuit de provincie? Om zo een gepaste oplossing te vinden die recht doet aan de verschillende belangen van omwonenden en Defensie.

 

Publicatiedatum: 28 februari 2024