Naviduct toch meegenomen in uitwerking Structuurvisie Afsluitdijk

Het Rijk neemt de bouw van een naviduct in de Afsluitdijk toch mee in de uitwerking van de Structuurvisie van de Afsluitdijk. Dit deed staatssecretaris Joop Atsma op aandringen van VVD Tweede Kamerlid Anne Wil Lucas. Eerder was hij hiertoe nog niet bereid.

Atsma had de opdracht gekregen om op korte termijn de geraamde kosten te geven van drie opties voor het opnemen van grotere sluizen in de plannen voor de opknapbeurt voor de Afsluitdijk. De kosten voor deze opties (versterking of nieuwbouw van de schutsluis en de mogelijkheid van een naviduct) variëren van 33 miljoen tot 200 miljoen euro. Het Centraal Planbureau berekende dat de kosten van een naviduct niet opwegen tegen de baten, en bestempelen versterking van de sluizen als het effectiefst.

VVD Tweede Kamerlid Anne Wil Lucas (Bakkeveen) heeft zo haar vraagtekens bij de cijfers en geeft aan dat Atsma vergeten is bepaalde voordelen mee te wegen. ,,Met een naviduct kunnen er straks grotere schepen naar Kampen en Zwolle, daar lees je niets over'', aldus Lucas.

Eerder heeft VVD Fryslân vragen gesteld aan het college van GS waaruit bleek dat een naviduct een optimale oplossing is voor de weg/waterkruising bij Kornwerderzand, waarbij het oponthoud voor zowel weg- en waterverkeer tot nul wordt gereduceerd.

De VVD is blij dat de bouw van een naviduct in de Afsluitdijk toch wordt meegenomen in de uitwerking van de Structuurvisie. Dit komt de bereikbaarheid van Fryslân ten goede. Een goed bereikbaar Fryslân is goed voor de economie.

Brief Atsma 2 juli 2012 


Dossier:

22 juni 2012 - College van GS positief over naviduct in Afsluitdijk

18 mei 2012 - VVD Fryslan stelt vragen over naviduct in Afsluitdijk

4 april 2012 - VVD Tweede Kamer: Naviduct in Afsluitdijk

 

Publicatiedatum: 4 juli 2012