IMG_2023-1

Nieuw regeerakkoord goed voor Fryslân!

IMG_2023-1

VVD Fryslân is blij met het nieuwe regeerakkoord dat vorige week is gepresenteerd. Iedereen gaat er in koopkracht op vooruit door de enorme lastenverlichting die dit kabinet doorvoert. Ook zijn we blij dat de lasten op arbeid fors worden verlaagd, waardoor werken weer gaat lonen. Daarnaast wordt er extra geïnvesteerd in veiligheid en defensie door het nieuwe kabinet.

'VVD blij dat de lasten op arbeid fors worden verlaagd waardoor werken weer gaat lonen.'

De gevangenissen in de regio, zoals de Marwei in Leeuwarden, blijven dan ook open. Mocht sluiting onverhoopt toch nodig zijn, dan zullen bovendien de gevangenissen buiten de Randstad zoveel mogelijk worden ontzien. Ook blijven de bestaande rechtbanken en gerechtshoven, zoals rechtbank Noord-Nederland en gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, bestaan. De sluiting van de rechtbank in Leeuwarden is de afgelopen jaren vaker geopperd, maar onder het nieuwe kabinet zullen bestaande rechtbanken en gerechtshoven in beginsel niet worden gesloten. Provinciaal hebben we ons hier vaak hard voor gemaakt en zijn hier dan ook erg content mee. Het behoud van de rechtbank is goed voor de Friese werkgelegenheid. Verder wordt er ruim 1,5 miljard euro extra uitgetrokken voor defensie, om onder andere de operationele inzetbaarheid te vergroten en onze cybercapaciteit op te schalen en technologie te versterken. Dat is goed voor Vliegbasis Leeuwarden met de mogelijke komst van onbemande vliegtuigen.

Op het gebied van infrastructuur worden ook extra investeringen gedaan. Zo worden de grootste knelpunten op de weg aangepakt , waaronder verkeersaders naar het Noorden zoals de A7. Om tot een regionaal geïntegreerd aanbod van openbaarvervoer te komen worden meer sprinterdiensten op het hoofdrailnet toegevoegd aan regionale OV-concessies. Dit houdt in dat andere bedrijven dan de NS het vervoer over de sprinter op de lijn Leeuwarden-Zwolle over kunnen nemen.

'Meer geld voor veiligheid en defensie, rechtbank in Fryslân blijft bestaan!'

VVD Fryslân juicht ook het voornemen toe dat er één beheerorganisatie voor de Wadden komt, die een integraal beheerplan uitvoert, waardoor betere bescherming van natuurgebieden gecombineerd wordt met beter visbeheer. Nu zijn er te veel organisaties bezig met het beheer van de Wadden. De Friese VVD is blij met het verkleinen van de bureaucratie rondom het Waddengebied en heeft in het verleden al vaak aandacht hier voor gevraagd.

Het hele regeerakkoord is hier te vinden.

 


Volg ons ook op Facebook
                                 Volg ons ook op Twitter

 

 

Publicatiedatum: 19 oktober 2017