home-12-690x350-c-default

Nieuwjaarsspeech VVD Fryslân 2015

home-12-690x350-c-default

Op 16 januari vond de nieuwjaarsreceptie van VVD Fryslân en VVD Sudwest Fryslân plaats in Sneek.

Lees hier onder de nieuwjaarsspeech van lijsttrekker Klaas Kielstra

 

De VVD wil “Meer voor Fryslân!” Meer kracht voor een betere economische positie voor onze mooie provincie, meer innovatie en werkgelegenheid voor bedrijven, meer ruimte voor mensen om zelf invulling te geven aan de woonomgeving, meer mogelijkheden voor natuurontwikkeling voor de mensen die er in wonen en werken en meer bereikbaarheid en veiligheid via weg, water en spoor. Dat moet leiden tot een krachtiger, zelfbewuster Fryslân voor de komende periode. De VVD Fryslân maakt met haar programma een duidelijke keuze voor de economie, de bereikbaarheid en het ondernemerschap. Wij vinden dat een goede en concurrerende economie de basis is voor een succesvolle maatschappij waar mensen de middelen krijgen om zich zelf te ontwikkelen en in vrijheid keuzes te maken.

En ook de afgelopen vier jaar heeft de VVD ondanks het feit dat we in de oppositie zaten niet stil gezeten. Het is de VVD Fryslân die via een initiatiefvoorstel over de verbetering van de energieprestatie voor bestaande particuliere woningen fors heeft weten te investeren in de werkgelegenheid in Fryslân. Na één jaar tijd zijn meer dan 4.000 woningen opgeknapt en is er 8,5 miljoen aan investeringen in de bouw los gekomen door voornamelijk energiebesparende maatregelen. En wat betreft de VVD is de meest duurzame en groene energie de energie die je niet hoeft te gebruiken en dan heb je niet eens al die extra windmolens meer nodig waar de VVD op tegen is.

Het is ook op initiatief van de VVD geweest dat de gevaarlijke verkeersknelpunten op de N359 bij Bolsward, Wommels en Burgwerd binnenkort worden aangepakt waardoor nu 12 miljoen euro geïnvesteerd wordt in het opwaarderen van deze gevaarlijke kruisingen. Geld wat het college niet bereid was om extra te investeren in goede en veilige bereikbaarheid van Fryslân.

En als we dan naar de afgelopen 4 jaar kijken dan heeft dit college van PvdA, CDA en FNP er bijzonder weinig van gemaakt en heeft zij op een groot aantal punten haar verantwoordelijkheid laten liggen en heeft Fryslân grotendeels stil gestaan. En dat terwijl de provincie in Fryslân nog een van de laatste plekken is waar investeringsinitiatieven kunnen worden ontwikkeld. Met name de slagvaardigheid van dit college en de inzet van het geld baart onze grote zorgen. Een goed voorbeeld hiervan is de inzet van de NUON-middelen om de economie van Fryslân te stimuleren. Het NUON geld gaf de provincie Fryslân een unieke kans om Fryslân een extra stimulans te geven, maar er is door dit college onvoldoende focus aangebracht wat heeft geleid tot een sterke versnippering van de inzet van geld en daadkracht.

 

En de FNP maakt het wel heel bont. De partij die voortdurend roept dat alle ellende uit Den Haag komt heeft de afgelopen vier jaar niets anders gedaan dan keurig uitgevoerd wat Den Haag vroeg of wat de coalitie vroeg. Altijd keurig meestemmen met de grote broers in de coalitie. Dit werd pijnlijk duidelijk in het windmolendebat. Vier jaar lang de kans gehad er wat aan te doen, voordurend roepen dat ze het niet willen en dat windmolens een absolute ramp zijn voor Fryslân en dan toch akkoord gaan. Onvoorstelbaar voor een partij die als enige partij geen verbinding heeft met Den Haag en zoals ze zelf zo vaak roepen daardoor juist het verschil kunnen maken. Maar dat hebben ze niet gedaan. Het enige wat de FNP wel heeft gedaan is aan de halsband van de PvdA gelopen en deze partij op nagenoeg alle gebieden steun gegeven. Een stem op de FNP is daarmee bijna automatisch een stem op de PvdA. En daarmee mag je bij voorbaat al vraagtekens zetten bij het verkiezingsprogramma van de FNP. Ze gaan er toch niets van waarmaken. De afgelopen vier jaar hebben dat bewezen.

En ook het CDA heeft deze periode geen stempel weten te drukken op dit college. Dromend van een Nieuw Thialf met twee banen en veel economische potentie maar wakker geworden naast de PvdA en de FNP met slechts een vernieuwbouw op de huidige locatie terwijl een meerderheid mogelijk was. En nu hard roepend in haar verkiezingsprogramma dat de opcenten met 20 miljoen moeten worden verlaagd, terwijl ze deze periode de opcenten stelselmatig 4 jaar lang achter elkaar hebben verhoogd met meer dan 11 miljoen euro. In 2011 begrote de provincie 57,1 miljoen aan opbrengsten en in 2015 heeft de provincie met het CDA in het college een opbrengst geraamd van 68,2 miljoen euro. Ook stemden ze afgelopen najaar tegen een voorstel van de VVD om dit te verlagen.

Nu we de balans kunnen gaan opmaken van de afgelopen vier jaar dan kúnnen we niet anders concluderen dan dat dit “PvdA-college” er vier jaar van gemiste kansen van heeft gemaakt. Thialf wordt weliswaar gebouwd maar het zo veel beter gekund en het hele proces om de besluitvorming heen blijft een nare bijsmaak geven. De ambtelijke organisatie blijft groot en slaagt er maar niet in om in te krimpen en zich neer te leggen bij een beperkte taakopvatting. En vier jaar windenergiedebat is op een totaal fiasco uitgelopen en Fryslân plukt daar de komende jaren de zure vruchten van en tot slot blijft de Friese economie blijft in moeilijk vaarwater zitten ondanks de mogelijkheden die de NUON-middelen bieden.

Het is tijd voor een daadkrachtig bestuur met nieuwe inzichten en met een focus op economie en echte banen. Een bestuur die wel echte keuzes durft te maken. Een bestuur die de economie centraal stelt. Een bestuur die ruimte geeft aan bedrijven om te ondernemen. Een bestuur die boeren in staat stelt het natuurbeheer te doen omdat zij dat als geen ander kunnen. Een bestuur die onderwijs, innovatie en werkgelegenheid verbindt zodat kennis wordt overgedragen over en weer en productieve netwerken ontstaan. Een bestuur dat zichtbaar is in de provincie, in Den Haag en in Brussel. Een bestuur dat samenwerken in het Noorden niet schuwt maar hier economisch voordeel uit weet te halen. Een bestuur dat niet alleen de Rijksdiensten behoudt maar ook weet uit te breiden. Een bestuur dat echt werk maakt van een nieuwe provinciale ambtelijke organisatie en hier keuzes in durft te maken. Een bestuur dat werk maakt van minder regels en ruimte geeft aan alle inwoners van Fryslân. Het is tijd voor een bestuur dat er is voor alle Friezen en dat opkomt voor haar toekomst!

En ik ben ervan overtuigd dat de VVD Fryslân het verschil kan maken in een volgend bestuur! Wij bewijzen dat dagelijks voor heel Nederland en we staan klaar om dit ook voor Fryslân te doen! Dit gaan we doen met een mooi en kwalitatief hoogwaardig team. Het is mij oprecht een grote eer dit team te mogen aanvoeren als uw lijsttrekker voor de komende Statenverkiezingen. Samen met u gaan we onze inwoners het VVD verhaal laten horen en ik weet zeker dat we een mooi resultaat zullen behalen!

Klaas Kielstra

 

Publicatiedatum: 17 januari 2015