9200000065934846

Opinie: Alle kleuren van de regenboog

9200000065934846

Onze Grondwet en artikel 1 van de Grondwet zouden eigenlijk het hijsen van een regenboogvlag overbodig moeten maken. We hebben immers onze Fryske vlag die er voor iedereen is. Toch ben ik voor het hijsen van de regenboogvlag. Voor mij staat het als een paal boven water, dat het een grondrecht is dat je mag en moet kunnen zijn wie je bent. De VVD heeft op dit gebied ook een sterke en lange traditie. Zo werd liberaal van het eerste uur en fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Molly Geertsema, al in de jaren zestig uit principe lid van het COC.

Vanuit de liberale waarden: vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid en sociale rechtvaardigheid sta ik voor een samenleving, een inclusieve samenleving, waarin geen sprake is van uitsluiting of discriminatie van mensen. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, zich geaccepteerd en sociaal veilig voelen. De regenboogvlag is sinds de jaren 70 veelal het symbool voor de LHBTI-beweging. Daarvoor kende de vlag ook een historie als vredesvlag.

In analogie met de jaren 70 staat voor mij, als Friese liberaal anno 2020, de Friese vlag hiervoor symbool. Als liberaal wil ik geen overheid die alleen opkomt voor één doelgroep die wordt gediscrimineerd en wordt geconfronteerd met geweld. Moet Fryslân dan wel een regenboog provincie worden? Met een regenboogvlag? En is er werk aan de winkel?

Dat vraagt om genuanceerde antwoorden.

Ja, er is werk aan de winkel om onder andere geweld, discriminatie en uitsluiting in het algemeen tegen te gaan. Komt discriminatie, uitsluiting, pesten en geweld specifiek gericht op LHBTI-ers dan nog steeds voor? Het antwoord is helaas ja. Onacceptabel wat mij betreft! Dat geweld en discriminatie verwerpelijk is staat buiten elke discussie.

Moet er dan toch een regenboogvlag komen? Wat mij betreft wel.

Ja, als de regenboogvlag in Fryslân, nationaal en internationaal staat voor alle geslachten en als alle rassen van de bevolking daarmee vertegenwoordigd zijn.

Ja, als er ook maar één mens van de bevolking met het invoeren van de regenboogvlag geholpen is. Ja, als dit als symbool van de regenboogvlag kan bijdragen aan je grondrecht om te zijn wie je bent.

Het hijsen van de regenboogvlag op het provinciehuis mag nooit betekenen dat de overheid zich bij haar inspanningen om discriminatie en geweld tegen te gaan beperkt tot één doelgroep. Ik sta voor de grondrechten van elk individu, zonder enige uitzondering. In Fryslân staat onze provinciale vlag juist voor verbondenheid en erkenningen van iedereen die hier leeft en zich thuis voelt. Maar het één hoeft het ander niet uit te sluiten. De regenboogvlag geeft ontegenzeggelijk steun aan de gevoelens van de LHBTI gemeenschap en het respect voor hun grondrechten

Daarom ben ik voor de regenboogvlag.

Esther de Vrij - Statenlid VVD Fryslân

Publicatiedatum: 27 mei 2020