Opinie: Wat de boer niet kent dat eet hij niet!

De Tweede Kamer heeft deze week bij linkse meerderheid besloten dat kalveren niet direct na de geboorte van de koe gescheiden mogen worden. Het klinkt lief en sympathiek, maar het effect op dierenwelzijn zal averechts zijn en kan zelfs gevaarlijk zijn voor zowel het kalfje als de koe. Het spreekwoord ‘wat de boer niet kent dat eet hij niet’ gaat in dit geval dan ook op voor de Tweede Kamer.

Nergens ter wereld is er zoveel aandacht voor dierenwelzijn als in Nederland. Het direct scheiden is dan ook niet iets dat hoort bij de moderne melkveehouderij. Het gebeurde al in de tijd dat koeien nog aangebonden op stal stonden. Toen gebeurde het scheiden nog veel sneller omdat er domweg geen plek was voor het kalf tussen de andere aangebonden koeien. In een moderne stal kalft een koe doorgaans in een ruime, met stro gevulde ruimte waarbij de koe optimaal natuurlijk gedragen kan vertonen.

Er zijn dus hele goede redenen voor. Voor de gezondheid van het kalfje is het belangrijk dat we proberen om dierziekten, zeker direct na de geboorte, te voorkomen. Ook verdrukking, stress of andere ongelukken doordat de koe en het kalfje dicht op elkaar zitten zijn niet de bedoeling.

Daar komt bij dat een koe die een kalfje heeft gekregen veel melk gaat produceren. Omdat het kalfje moet kunnen drinken kunnen we de koe niet volledig melken met als gevolg dat de uiers van de koe te vol blijven en gaan ontsteken.

Zowel voor het kalfje als voor de koe is het dus beter om ze na de geboorte van elkaar te scheiden. Het verplicht bij elkaar plaatsen van kalfje en koe is juist een verslechtering van het dierenwelzijn. Wanneer de koe en het kalf de tijd krijgen om aan elkaar te hechten, levert dit juist stress op. En dat is precies wat we niet willen.

Als deze linkse Kamerleden echt kiezen voor het welzijn van de koe en het kalfje zouden ze niet met deze maatregelen komen. Ga eerst eens kijken in de praktijk voordat je met de beste bedoelingen een voorstel doet. Er zijn heel veel redenen om trots te zijn op onze Nederlandse agrarische sector. Dat met dit voorstel het dierenwelzijn verslechtert is een waarheid als een koe.

Nynke Koopmans-van der Veen VVD Provinciale Staten Fryslân

Helma Lodders VVD Tweede Kamer

 

Publicatiedatum: 15 februari 2016