Opmerkelijk verschil in ontwikkeling werkloosheid

De Friese werkloosheid is ten opzichte van 2010 met 6,1 procent gestegen. In heel Nederland daalde het aantal werkzoekenden in diezelfde periode juist met 3,5 procent tot 472.804 personen. Een opmerkelijke en slechte ontwikkeling!

‘Wat nu belangrijk is werk, werk en nog eens werk', aldus Aukje de Vries namens VVD Fryslân. Vooral het grote verschil tussen het landelijke beeld en de Friese situatie vindt de VVD alarmerend.

Binnenkort presenteert het college van GS een nieuw provinciaal economisch beleid. De VVD Fryslân wil weten welke conclusie het college uit de huidige ontwikkeling trekt voor het economische beleid.

Ook is de VVD van mening dat de vele projecten die op stapel staan sneller tot uitvoering zouden moeten komen met minder administratieve voorbereiding. Hier heeft de VVD al vaker op aangedrongen.

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde

 

Gericht aan

GS / lid van GS

 

 

Het college van Gedeputeerde Staten

Onderwerp

 

Zorgelijke ontwikkeling werkloosheid in Fryslân
Vraag / Vragen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

“De Friese werkloosheid is ten opzichte van 2010 met 6,1 procent gestegen. In heel Nederland daalde het aantal werkzoekenden in diezelfde periode juist met 3,5 procent tot 472.804 personen.” Een slechte ontwikkeling, omdat de VVD Fryslân werk, werk en nog eens werk het allerbelangrijkste vindt. En ook een zorgelijke ontwikkeling, omdat het verschil zo groot is! Wat is de oorzaak van het enorme verschil tussen de Friese en de landelijke ontwikkeling volgens het college? In welke sectoren en in welke regio’s/gemeenten vallen de grootste klappen?

 

Welke oplossingen ziet het college van GS om het tij te keren?

 

Eerder verklaarde het college van GS dat de lage economische groei van onze provincie kwam door de relatief sterke aanwezigheid van de bouwnijverheid. De VVD vindt dit niet (meer) een logische verklaring voor zo’n grote verschil. Vindt het college van GS dit nog steeds de verklaring? Zo ja, waarom en kan het college dit dan ook cijfermatig onderbouwen?

 

Welke conclusie trekt het college van GS hieruit voor het provinciale economische beleid dat in het 1e kwartaal 2012 opnieuw wordt opgesteld? Ook ten aanzien van de speerpuntsectoren?

 

De provincie heeft heel veel projecten op stapel staan, waaronder infrastructurele projecten. Deze projecten kunnen voor veel werkgelegenheid zorgen. Hoe denkt het college er zorg voor te dragen dat deze projecten sneller tot uitvoering komen met minder uitvoerige administratieve voorbereiding? Om welke projecten gaat het dan? Hoe gaat het college zorgen dat bedrijven in de regio een goede kans maken om mee te doen in de aanbestedingen? En hoe zorg het college ervoor dat er Friese werklozen ingeschakeld kunnen worden?

 

 

Indiener (s)

VVD

 

 

Aukje de Vries

 

VVD Statenfractie,

 

 

LC (internet) --> VVD: snel plannen tegen werkloosheid

 

Publicatiedatum: 20 januari 2012