Overgrote meerderheid tegen .frl-extensie

Vanaf 20 januari jl. heeft de VVD Fryslân via de website en twitter de meningen gepeild over het voorstel voor een internetextensie .frl De overgrote meerderheid van de reacties via mail en twitter was negatief.

De VVD-fractie vond dit onderwerp uitermate geschikt om de meningen via internet, mail en twitter te peilen. Ook al omdat mensen hier, als ze dat willen, via deze weg ook iets meer kwijt kunnen over de reden om voor of tegen te zijn. Zo krijg je dus meer informatie dan via een simpele peiling.

De overgrote meerderheid van de reacties via mail en twitter was negatief.

Voorstanders geven naast een simpel "ja" aan dat het onderscheidend is, Fryslân een eigen smoel geeft en de eigen identiteit zichtbaar maakt en dat het erkenning betekent.

Tegenstanders geven naast een eenvoudig "nee" een aantal redenen aan. De motivering van het college om het voorstel voor .frl extensie te doen is dat het een onmiskenbare invloed heeft op de Fryske identiteit en mogelijk grote maatschappelijke, culturele en sociaal economische effecten heeft. De tegenstanders zijn het daar niet mee eens.

• Over de investering: geld verspilling, geld weg gooierij, geen zinvolle besteding van het geld, veel te veel geld, geld kan beter gebruikt worden, overbodige luxe, in tijd van bezuinigen geen goed gebaar
• Over Fryske identiteit en culturele effecten: vals chauvinisme, grenzen die juist vervagen, internet = globalisering, alleen sentimentele waarde, identiteit zit niet in extensie, versplintering
• Over de (maatschappelijke) effecten: geen toegevoegde waarde, zinloos, onnodig, geen nut, voegt niets toe, nonsens, voegt niks toe aan wat we al hebben, onzinnige discussie, waanzin
• Over sociaal-economische effecten: Divers: alle bijkomende kosten zijn om alle bekende bedrijven en namen te beschermen, kosten bedrijven om over te schakelen, 2012 jaar van de mobile en tablets

Woensdag 8 februari 2012 wordt het collegevoorstel behandeld in de statencommissie.

BIJLAGE .frl extensie reacties.docx

 

Publicatiedatum: 5 februari 2012