Regenboog

Provinciaal Regenboogbeleid

Regenboog

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 28 februari hebben wij het regenboogbeleid van de provincie besproken. Statenlid Martijn Brands voerde hierover het woord, lees hieronder wat hij gezegd heeft:

"Voorzitter,

In 2020 is er middels een motie besloten om Friesland een regenboogprovincie te maken, de laatste provincie in Nederland om dit te besluiten. In 2022 hebben de Staten het college gevraagd om meer consistent regenboogbeleid.

En nu vandaag ligt voor ons de uitwerking van deze opdracht. Twee jaar lang heeft het college de tijd gehad om beleid te maken. Dit beleid van 9 pagina’s heeft ons meer dan 40.000 euro gekost, om vervolgens te concluderen dat het college geen behoefte heeft aan de uitvoering van dit beleid.

Als ik terugkijk op de commissievergadering van twee weken geleden, dan zie ik dat wanneer wij dit onderwerp bespreken dat dat veel mensen raakt.

Het is natuurlijk ook een persoonlijk onderwerp, en ik wil dan ook via deze weg iedereen die heeft ingesproken, maar ook iedereen die aanwezig was bedanken.

Het is goed voor de democratie dat deze mensen hun betrokkenheid laten zien. En het zou mooi zijn als deze betrokkenheid zich vaker uit in het provinciehuis.

Ik ben blij om te zien dat ook verschillende coalitiepartijen lieten blijken dat de weg die bewandeld wordt door het college niet rechtdoet aan de eerdere uitspraken van de Staten.

Over het algemeen kan je er in Nederland op vertrouwen dat beleid niet om de haverklap veranderd. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Amerikaanse politiek, waarbij beleid elke paar jaar onderhevig kan zijn aan radicale beleidswijzigingen.

Het veramerikaniseren van de Nederlandse politiek zou voorkomen moeten worden, maar dit is wel het pad wat we bewandelen door recent gemaakte besluiten terug te draaien.

Ik vraag mij hier hardop af wat het college hiermee wil bereiken? Is een uitspraak van de Staten, middels niet een maar eigenlijk zelfs twee moties, dan niet genoeg om over te gaan tot uitvoering van beleid?

Ziet het college in welke impact deze keuze heeft voor het vertrouwen en het beeld van de Staten, en daarmee het aanzien van de provincie?

Als VVD staan wij voor gemaakte afspraken. Friesland heeft behoefte aan een betrouwbare overheid, daarom dienen wij samen met D66, GrienLinks, FNP, PvdA, SP en PvdD het amendement mee in.

De Staten hebben uitgesproken beleid te willen voeren, dus gaan wij beleid voeren. Het vertrouwen in de overheid als geheel staat al onder druk en wordt niet beter als wij onze afspraken niet nakomen."

Publicatiedatum: 28 februari 2024