Razwan Popal Jeugdcommissaris van de Koning in Fryslân

De zestienjarige Razwan Popal uit Buitenpost is vandaag als eerste Jeugdcommissaris van de Koning in Fryslân benoemd. Hij begeleidt het komende jaar Commissaris van de Koning John Jorritsma bij diverse activiteiten.

Meer dan vijftig jongeren van verschillende middelbare scholen kozen Razwan Popal uit hun midden. Met de instelling van een Jeugdcommissaris wil de provincie jongeren meer betrekken bij het werk van de regionale overheid.

De Commissaris van de Koning, John Jorritsma, heeft Razwan benoemd en overhandigde hem hierbij de Friese Bosatlas. Daarna overhandigde Avine Fokkens  namens Provinciale Staten de nieuwbakken jongerencommissaris een poster met daarop alle Statenleden en de voorzittershamer met daarin inscriptie. Deze hamer zal na een jaar worden overgedragen aan de opvolgende jongerencommissaris.

 

John Jorritsma benoemt de jeugdcommissaris

Avine Fokkens heet de jeugdcommissaris namens PS welkom

Razwan zijn openingswoord als nieuwe jeugdcommissaris

De voorzittershamer die namens PS werd aangeboden

 

 

Publicatiedatum: 23 maart 2016