NRK-1

Rekenkamerrapport geeft onthutsend beeld van bodembeleid

NRK-1

In de commissie Lan, Loft en Wetter is op 11 april 2012 het Noordelijk Rekenkameronderzoek ‘Een schone bodem in zicht?’ in Provinciale Staten behandeld. Het rapport had voor Fryslân een aantal schokkende constateringen. Zo heeft het college van GS te traag en onvolledig opgetreden als het gaat om bodemsanering en werd PS onvoldoende geïnformeerd.

Ook is gebleken dat Rijksgeld bestemd voor het saneren van verontreinigende locaties maar ten dele is ingezet voor de wettelijke taak. De VVD vindt dat het niet zo kan zijn dat de wettelijke taak niet goed wordt uitgevoerd terwijl er wel geld wordt uitgetrokken voor zaken die niet wettelijk verplicht zijn. Hier heeft de VVD tijdens de vaststelling van het milieubeleidsplan 2010-2013 al bezwaar tegen gemaakt. De VVD is van mening dat de provincie zich moet beperken tot haar kerntaken en die dan ook goed uitvoeren.

 

De gedeputeerde heeft toegezegd om snel met een Plan van Aanpak te komen. Hierin zal op verzoek van VVD-Statenlid Sylvia Hosman ook een concrete uitwerking van alle aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer komen en een heldere financiële paragraaf.

Publicatiedatum: 11 april 2012