Seniorennetwerk Fryslân in gesprek over de toekomst van Europa

Op 9 februari jongstleden vond er in het Fries congres centrum te Drachten een seniorennetwerkbijeenkomst plaats met als thema ‘Europa; een beetje meer of minder’? Verrassend genoeg was de uitkomst aan het eind van die avond dat Europa nu een pas op de plaats moest maken. Geen nieuwe landen er meer bij en uitvoeren  wat men heeft  afgesproken  in verdragen en jaarprogramma’s.

Hans van Borselen , ambassadeur van de EU Beweging, gaf de aftrap met een historisch overzicht van de ontwikkeling van Europa. Daarna sprak Jan Mulder, voormalig Eu parlementariër, over de politieke ontwikkelingen  van en in de Europese Unie.

Een levendig debat gaf aan dat de aanwezigen zich grote zorgen maken om de politiek-democratische verschillen tussen de lidstaten en dus de haalbaarheid van een aantal afspraken zoals die over de bewaking van de buitengrenzen of de monetaire afspraken in Europa. Maar de culturele diversiteit moest ook de ruimte houden en daarnaast zijn bepaalde afspraken over een aantal essentiële beleidsterreinen noodzakelijk. De eindconclusie was dat er door de Europese Unie vrede en stabiliteit  de afgelopen 60 jaar is gebracht, maar dat er geenszins achterover kan worden geleund; ook de EU democratie vergt permanent onderhoud en debat door de inwoners  van de lidstaten!

Publicatiedatum: 16 februari 2016