Slotevaluatie Friese Meren project nu te vroeg

In het jaar 2000 is provincie Fryslân gestart met het Fries Meren project. Het doel van dit project was het aantrekkelijker maken van Fryslân als watersportprovincie. Het project liep af in 2015 en in die afgelopen vijftien jaar zijn een groot aantal projecten gerealiseerd met een totaalsom van ongeveer €450 miljoen. De VVD is een groot voorstander van zinvolle evaluaties en is van mening dat een evaluatie op dit moment nog geen zin heeft en kon daarom niet instemmen met de evaluatie zoals het nu voorlag.

“Een evaluatie op dit moment is vragen naar de bekende weg, we weten al dat de werkgelegenheid minder is gestegen dan beoogd en dat de bestedingen aan de wal zijn achtergebleven,” aldus VVD Statenlid Leo Pieter Stoel. Daarnaast gaf hij aan dat sommige investeringen nog niet eens zijn afgerond en dat het daarom veel te vroeg is om nu een slotevaluatie te doen. “Een slotevaluatie op dit moment is zinloos en daar heeft de VVD geen tienduizenden euro’s belastinggeld voor over”.

Op dit moment is het belangrijk dat de markt werk maakt van het Friese Meren Project. Het is goed om de stakeholders hierover te consulteren. Daarna kan door Provinciale Staten het kader van de slotevaluatie bepaald worden.

Samen met een aantal andere partijen diende de VVD daarom een amendement in om voorafgaand aan het besluit over een opzet en een vraagstelling van een slotevaluatie, eerst  een brede consultatierond te organiseren met relevante (markt)partijen. Ook werd gevraagd om Provinciale Staten een overzicht te sturen van de projecten en bijbehorende investeringen op basis van bestaande provinciale informatie. Het amendement werd aangenomen door de meerderheid in de Friese Staten.

Publicatiedatum: 26 januari 2017