Subsidies provincie online beschikbaar

Alle subsidies die de provincie verstrekt zullen vanaf volgende week online beschikbaar worden gesteld. Zo wordt het voor iedereen duidelijk waar het subsidiegeld van de provincie naar toe gaat. De VVD is groot voorstander van een openbaar subsidieregister en diende hiertoe samen met de PVV een motie in.

Het subsidieregister bevat onder andere informatie over alle in 2011 verleende subsidies, ongeacht de hoogte van het subsidiebedrag. Hierbij wordt aangegeven aan welke activiteiten of beleidsterreinen de subsidie is verleend en wie de ontvanger van de subsidie is. Met het oog op de privacy en concurrentiegevoelige bedrijfsinformatie zijn de namen van particulieren en bedrijven geanonimiseerd. Het subsidieregister zal regelmatig worden geactualiseerd.

De VVD heeft in het verkiezingsprogramma opgenomen voorstander te zijn van transparante overheidsfinanciën en daarom graag een online subsidieregister wil. De VVD in Fryslân is tevreden dat dit in deze provincie inmiddels gerealiseerd is.

Motie openbaar subsidieregister.pdf

 

Publicatiedatum: 28 september 2012