Te Gast: Eerst de boeren, wie volgt?!

"Boeren moeten meebetalen aan het onderhoud van openbare wegen, want de zware en brede agrarische voertuigen beschadigen wegen en veroorzaken geregeld onveilige situaties." Dat vinden althans PvdA'ers in de gemeenteraad van Leeuwarden en het Wetterskip Fryslân. Heerlijk die simpele gedachte om hard werkende ondernemers die al veel belasting betalen nog eens extra te laten betalen voor een voorziening die de overheid op orde dient te houden.

Mooi dat meedenken van de PvdA. Maar waarom beperken zij zich tot de boe-ren? Er zijn nog wel méér weggebruikers te bedenken die de wegen vernielen. Neem de transportondernemers bijvoorbeeld. Veel te zwaar beladen natuurlijk proberen ze in een moordende concurrentie met vervoerders uit Oost-europa het hoofd boven water te houden. Zijn zij hierna aan de beurt?

De VVD vindt het een belachelijk plan om de boeren te laten meebetalen voor het onderhoud van wegen. Niet alleen zijn boeren belangrijk voor de Friese economie, bovendien doen ze er juist alles aan om zo min mogelijk op de weg te zijn. Door ruilverkaveling en efficiënt gebruik van grond is het juist in hun eigen belang om zo effectief mogelijk om te gaan met de te rijden kilometers. En hoe denkt de PvdA deze extra belasting te gaan heffen en controleren? En hoe hoog moet die belasting dan wel niet zijn? Een belachelijk plan!

En wegen slijten nu eenmaal door gebruik. Daarom plegen we ook onderhoud aan de wegen. En dat is nu net in Fryslân waar het college van Gedeputeerde Staten, waar de PvdA prominent deel van uitmaakt, op wil bezuinigen. Naast een al eerdere structurele bezuiniging op verkeer en vervoer van 14 miljoen euro worden nu ook de onderhoudsniveaus naar beneden bijgesteld. Dit tot een niveau dat minder veilig is dan het huidige en waarbij er meer ongevallen geaccepteerd worden. En dit zijn geen subjectieve voor verschillende inter-pretaties vatbare beweringen, maar harde kengetallen.

Voor anderhalf tot twee en een half miljoen per jaar verhógen we juist de verkeersveiligheid en houden we een van onze kerntaken als overheid op orde. Laat de PvdA zich daar sterk voor maken! Maar Provinciale Staten onder aanvoering van de PvdA heeft net besloten tientallen miljoenen vrij te maken voor de Kulturele Hoofdstad 2018. Voor dat bedrag organiseren we straks een evenement dat niet tot onze kerntaken behoort terwijl de Friese bevolking op goed onderhouden en veilige wegen zou moeten rijden. Snapt u het nog?
Anton van der Aar
Woordvoerder VVD Verkeer en vervoer
Provinciale Staten

Klaas Kielstra
Fractievoorzitter VVD Fryslân
Provinciale Staten

Publicatiedatum: 23 januari 2014