Te Gast - Energiefonds: focus op energiebesparing

Op 1 februari verscheen er in de Leeuwarder Courant een Te Gast van Syvlia Hosman en Klaas Kielstra van de Statenfractie van de VVD. De titel hiervan was Energiefonds: focus op energie besparing.

In het LC artikel van 23 januari jl over soepeler regels voor de Nuon gelden werd geopperd dat de interpretatie van het energiefonds ruimer zou kunnen. Dat juicht de VVD toe. Tijdens de laatste Provinciale Staten vergadering waarbij de PvdA aandacht vroeg voor haperende nieuwbouw, deed de VVD de suggestie om de bouwwereld door woningisolatie van bestaande woningen via het energiefonds een extra impuls te geven. Daar heeft de VVD drie goede redenen voor. In de eerste plaats bleek bij een uitgebreide evaluatie van het energiebeleid, die onlangs op verzoek van de Tweede Kamer is gedaan, dat energiebesparing verreweg het meest efficiënt is om minder fossiele brandstof te verbruiken. Efficiënter bijvoorbeeld dan windenergie. Ten tweede moet de Friese bouwwereld hoognodig gestimuleerd worden: het ene na het nadere bedrijf valt om met schrijnende gevolgen voor de werkgelegenheid. En ten derde stagneren isolatiewerkzaamheden omdat investeringen van woningeigenaars door de recessie uitblijven. Een overheidsimpuls voor de Friese bouw, die tegelijkertijd de verwarmingskosten voor de Friese burger vermindert, is daarom een prachtige manier om de Nuongelden ten bate van de Friesland te laten komen.

Het energiefonds moet vanwege een VVD motie ook gericht zijn op kleinschalige projecten, passend bij de Friese schaal van het MKB (midden- en kleinbedrijf). En dat kan op deze wijze. Investeren in woningisolatie kan in kleinschalige projecten, via bouwtechnische aanpassingen van de "schil": muren, vloer en plafond. Dit moet mogelijk zijn voor zowel sociale huurwoningen als woningen op de vrije markt. Dat betekent wel dat het energiefonds inderdaad ruimer moet worden opgezet. En het betekent zeker niet dat dit provinciale fonds moet gaan bijdragen aan 16% hernieuwbare energie in 2020, want dat streven is aan de landelijke overheid. Het één op één overnemen van dit landelijk - uit oude EU afspraken en IPCC klimaatvoorspellingen voortgekomen - streven naar de Friese Provincie is onnodig en onverstandig. Want als dat het streven wordt, is men genoodzaakt gebruik te maken van wat er op dit moment aan niet fossiele energievormen is. En dat zou kunnen betekenen dat het provinciale fonds ingezet gaat worden voor het financieren van windparken. De VVD is tegen windparken. Niet alleen omdat het een uitontwikkelde techniek betreft, maar zeker ook omdat Friesland, qua toerisme en vestigingsklimaat een dergelijke industriële verpesting van het landschap niet kan hebben.

Sylvia Hosman
Klaas Kielstra
VVD Statenfractie

 

LC - 01-02-2013: Te Gast-energiefonds: focus op energiebesparing

 

Publicatiedatum: 5 februari 2013