Toerisme: Fryslan is een sterk merk!

De toeristische mogelijkheden van Friesland worden onvoldoende benut, zo bleek onlangs uit een uitgebreid artikel in de Leeuwarder Courant. Recreatie en toerisme zijn belangrijke pijlers van de Friese economie.

Fryslân is een sterk merk. De provincie moet dit merk verstevigen en moet investeren in meer werkgelegenheid. Veel mensen van buiten Fryslân denken bij Fryslân aan de meren en Waddeneilanden. Ook een site als www.beleeffriesland.nl besteedt vooral hier aandacht aan.

Het noordenoosten en zuidoosten van Fryslân, de "andere helft", heeft een heel ander landschap van weilanden met boomwallen,afgewisseld met bossen en heidevelden. De horeca, de campinghouders en aanverwante ondernemers willen hier graag meer toerisme. Dat betekent meer bekendheid geven aan wat de streek te bieden heeft én zorgen dat de streek meer te bieden krijgt. Bijvoorbeeld aan wandel- en ruiterpaden. Bestaande wandelpaden aan elkaar koppelen en bekend maken is uitnodigend voor toeristen, die er buiten het seizoen op uit trekken.

Hetzelfde geldt voor ruiterpaden op de zandgronden van Fryslân: maak ze beter bekend en maak er lange afstandspaden van. Fryslân is met Sportstad Heerenveen een sportieve provincie. Een tocht langs de Friese Waterlinie combineert sport, natuur en educatie. Streekgerechten voor culinair toerisme, meer bekendheid met kleine musea, kerkjes en muziekuitvoeringen voor cultuurtoerisme. Overigens kunnen ook de andere regio´s van Friesland hiermee hun toeristenseizoen verlengen. Dat alles is leuk voor bewoners èn voor bezoekers. Met creativiteit en een provinciale impuls kan dit binnen enkele jaren geregeld zijn.

Sylvia Hosman-Benjaminse
Otto van der Galien
Statenleden VVD Fryslân

Publicatiedatum: 1 februari 2011