Uitdiepen vaargeul Boontjes vertraagd, ergste punten worden versneld aangepakt.

Tijdens de behandeling van het Provinciaal Verkeers en Vervoersplan (PVVP) in Provinciale Staten werd op vragen van Otto v/d Galiën (VVD) duidelijk dat het uitdiepen van de vaargeul Boontjes in Harlingen vertraging heeft opgelopen. De gedeputeerde deed wel de toezegging dat de grootste knelpunten zo snel mogelijk worden aangepakt.

De gedeputeerde deed deze uitspraak als voorzet op vragen die de VVD schriftelijk bij het college van Gedeputeerde Staten heeft ingediend. De VVD vindt het opmerkelijk dat in april 2011 nog is gezegd dat alles conform afspraak zou worden gerealiseerd, nu blijkt dat dit niet het geval is. De VVD is verheugd dat het advies van de liberalen met betrekking tot het met voorrang aanpakken van de grootste knelpunten door college is overgenomen.

De bereikbaarheid van de haven van Harlingen is van belang voor de economische ontwikkeling Fryslân. Indien De Boontjes niet op diepte wordt gebracht, wordt het tijdvenster om de ondiepte te passeren groter en kunnen schepen niet ‘op de klok' varen.

Omrop Fryslân (website) --> Knipepunt yn Boontjes oanpakt

 

Verwante artikelen:

Doorpakken met vaargeul Boontjes

Ook landelijke VVD wil vaargeul Boontjes snel uitdiepen

Vaargeul de Boontjes moet in 2011 worden uitgediept

Publicatiedatum: 26 oktober 2011