VVD: Als we niet uitkijken, is alles donderdag al op

Alleen al in provinciale staten ligt er voor minstens €185 miljoen aan ideeën voor besteding van de Nuon-pot. De VVD roept op tot bezinning.

De statenfracties bevinden zich volgens VVD-fractieleider Klaas Kielstra in een ,,euforie'' van geld uitgeven. Dat druist in tegen wat eerder was afgesproken, benadrukt hij. Pas in november, zowas de bedoeling, vallen besluiten over de besteding van €300 miljoen aan Nuonvermogen. Maar komende woensdag, als de staten de spelregels voor die besluitvorming vastleggen, ligt er opgeteld al voor €185 miljoen aan politieke ideeën op tafel, zegt hij. ,,En dêr komt grif ek noch wol wat by. Aswy net útsjogge, is alle jild tongersdei al op. Dan is alles ferdield. Dat fielt net goed. Op 3 july is it Sinterklaas yn 'e steaten'', zegt de VVD'er.

Hij stuurt dit weekeinde een mail naar zijn negen collega-fractievoorzitters met een oproep pas op de plaats te maken. Kielstra: ,,Besteegje woansdei net mear as €50 miljoen en hâld de oare €250 miljoen fêst oant novimber. Dan kinne ek alle plannen út 'e Fryskemienskip en de gemeenten mei woegen wurde.'' Uit de Friese samenleving (bedrijven, dorpen, particulieren) en de gemeenten zijn ook voor vermogens aan plannen ingediend. Opgeteld loopt dat in de honderden miljoenen euro's, stelt Kielstra.

Coalitiepartij CDA onderkent het gevaar dat de VVD signaleert, zegt fractieleider Johan Tjalsma. Tegelijk is het CDA ervan overtuigd dat de fracties woensdag uitsluitend plannen accorderen die voldoen aan eisen van werkgelegenheid, economische versterking en terugverdieneffecten.

De politiek slaat woensdag een flinke bres in het beschikbare geld, zegt PvdA-fractieleider Remco van Maurik. Maar dat gebeurt volgens hem uitsluitend met projecten die ,,Nuon-waardig'' zijn. De euro's gaan naar zogenoemde quick wins, projecten die snel in de uitvoering komen en meteen werk opleveren. Plannen die niet aan de criteria voldoen, zullen sneuvelen.

De coalitie van PvdA, CDA en FNP wil €50 miljoen aanwenden voor de woningmarkt. Huizen moeten energiezuiniger worden en aangepast op wensen van nieuwe doelgroepen. De PvdA wil daarnaast €5 miljoen voor banen voor jongeren en €5 miljoen aan leenfaciliteiten voor ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf.

Het CDA wenst €10 miljoen voor tien verkeersknelpunten, maar dat geld hoeft niet uit de Nuon-contanten te komen. De partij wil later dit jaar ook geld wegsluizen naar verbetering van techniekonderwijs in het vmbo en mbo. De FNP vraagt onder andere €5 miljoen om cultureel erfgoed digitaal toegankelijk te maken.

Oppositiepartijen komen met eigen plannen ten belope van soms tientallen miljoenen euro's. De VVD stelt voor €12 miljoen te investeren in het energiezuiniger maken van woningen. Dat plan krijgt een meerderheid achter zich. En het moet ook doorgaan, vindt Kielstra.

Bron: Leeuwarder Courant (29 juni 2013)

Publicatiedatum: 30 juni 2013