Vliegbasis_Leeuwarden_Bord-1

VVD blij dat sluiting Vliegbasis Leeuwarden niet aan de orde is

Vliegbasis_Leeuwarden_Bord-1

Op 17 april heeft VVD Fryslân opheldering gevraagd aan het college van GS over de berichtgeving van Omrop Fryslân dat Vliegbasis Leeuwarden mogelijk toch sluit. De VVD wilde onder andere weten of het bericht juist was en of het college van GS de afgelopen periode en vingen aan de pols heeft gehouden bij de ontwikkelingen rondom defensie in het algemeen en omtrent de vliegbasis in het bijzonder.

Het college geeft aan dat de betreffende berichtgeving onjuist is en dat deze inmiddels is rechtgezet door de minister. Volgens het college is sluiting van de Vliegbasis nu niet aan de orde. Om de werkgelegenheid bij Vliegbasis Leeuwarden te waarborgen heeft het college de afgelopen periode geregeld tot op besluitvormend niveau contact gehad over de Vliegbasis. Maar verder geeft het college aan geen extra actie te ondernemen om het duurzame behoud van de werkgelegenheid bij de Vliegbasis.

VVD Fryslân heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor het behoud van de Vliegbasis Leeuwarden en de werkgelegenheid die daarmee annex is.

Publicatiedatum: 17 mei 2013