VVD content met actualisatie Friese Milieu Programma

De VVD is blij met de bijstelling van het Friese Milieu programma, dat nu het accent legt op wettelijke taken. Hier heeft de VVD steeds voor gepleit: de provincie moet primair zorgen dat zij aan haar wettelijke taak voldoet. Bodemsanering is daar een voorbeeld van.

De VVD kan de hoofddoelstelling van dit programma, richting een Fries leefmilieu waarin in 2030 alle schadelijk onttrekkingen en toevoegingen zijn uitgebannen, onderschrijven.

In dit geactualiseerde stuk is opgenomen dat er geen aanvullende milieukwaliteitseisen komen, "daar was de VVD al niet voor en uit de inventarisatie blijkt ook dat dit niet realistisch is" aldus VVD-Statenlid Sylvia Hosman.

Publicatiedatum: 19 oktober 2013