VVD en D66 willen duidelijkheid over geld en resultaten Kulturele Haadsted 2018

Eind 2011 zal Fryslân moeten beslissen of de provincie zich wel of niet definitief kandidaat wil stellen voor het project Europese Culturele Hoofdstad 2018. In de begroting die GS voor 2012 heeft opgesteld wordt al wel voorgesorteerd op dit project. De fracties van de VVD en D66 vragen zich echter af of het college van GS nog wel in het binnenhalen van de status van Kulturele Haadstêd gelooft.

De fracties van D66 en de VVD stelden vier maanden geleden al vragen over de haalbaarheid van Kulturele Haadstêd maar kregen daar tot op heden nog geen antwoord op. Ook uit de tot nu toe behaalde resultaten kan niet afgeleid worden hoe dit project er nu voorstaat. De resultaten die tot nu toe zijn bereikt lijken nog erg mager. Uitgezonderd het door de provincie opgetuigde projectbureau, dat moet fungeren als doorgeefluik van provinciale subsidies, zijn de resultaten en het proces zelf tot nu toe vaag en onzichtbaar.

Voor het continueren van het project Kulturele Haadstêd 2018 zal het college met goede argumenten en vooral zichtbare resultaten moeten komen. Zeker in deze tijden van economische onzekerheid moet er zorgvuldig met gemeenschapsgeld omgesprongen worden en dus geen ‘jild vergriemerij' door allerlei onduidelijke planontwikkeling.

Daarnaast willen VVD en D66 meer zicht op hoe er wordt omgegaan met subsidies en de transparantie en controleerbaarheid van de subsidieverlening. Daarbij willen de partijen weten wat de directe en de indirecte financiële effecten van de subsidies zijn. Welk deel van de kosten wordt besteedt aan de projectorganisatie, marketing, promotie, en welk deel effectief aan cultuur en culturele activiteiten. Beide partijen vinden dat zo weinig mogelijk geld moet gaan zitten in indirecte ofwel organisatorische zaken, en zoveel mogelijk direct in kunst en cultuur.

 

LC (website) --> Resultaten culturele hoofdstad mager

Omrop Fryslan (website) --> Fragen oer Kulture Haadstêd

Omrop Fryslan (radio) --> Interview Aukje de Vries

 

Publicatiedatum: 18 oktober 2011