VVD: energiefonds niet inzetten voor windenergie

Een amendement van die strekking, mede ingediend namens de PVV, vond onvoldoende steun. Wel bleek nu klip en klaar dat het inderdaad de bedoeling is van dit college (PvdA, CDA en FNP) om dit fonds wel voor windenergie in te zetten, iets waarover eerder toch wat vaag werd gedaan door gedeputeerde Konst.

De door de VVD geopperde andere mogelijkheid voor een nuttige besteding van dit energiefonds, namelijk voor innovatie zoals Blue Energy en geothermie, vond wel steun. Een motie om een groot deel van het fonds te bestemmen voor woonisolatie, ook om daarmee het MKB een stimulans te geven, weer niet. In juni komt een definitief uitgewerkt plan voor het energiefonds: de VVD blijft dit scherp in de gaten houden, want we zijn allerminst gelukkig met het inzetten op windenergie.

 

Klik hier voor de motie

Klik hier voor het amendement

Publicatiedatum: 2 maart 2013