VVD Fryslan: invulling bezuinigingen niet uitstellen

De VVD Fryslan heeft tijdens de commissiebehandeling(en) van de provinciale begroting voor 2012, duidelijk aangegeven waar volgens de VVD andere keuzes moeten worden gemaakt dan de voorstellen die er nu liggen. Of zelfs gewoon keuzes gemaakt moeten worden.

Er moet een solide financieel beleid worden gevoerd, waarbij problemen die nu bekend zijn, nu worden aangepakt en niet worden doorgeschoven naar de toekomst. Dat moet gebeuren vanuit een heldere visie op de taken die de provincie voor haar rekening wil nemen. Ook de Ondernemingsraad van de provincie heeft hierop overigens aangedrongen. Het college van GS maakt nu geen keuzes! Het invullen van bezuinigingen moet je nu doen in plaats van bij de kaderbrief 2013. Als je een forse uitbreiding van het areaal wegen verwacht, niet eerst structureel bezuinigen op onderhoud en straks weer opplussen.

Aukje de Vries : "De omvang van de provinciale begroting daalt fors de komende jaren en we houden dezelfde hoeveelheid vast personeel, dat is vreemd. Dat kan een bedrijf zich niet permitteren."

Een aantal concrete zaken van de VVD:

* De VVD Fryslân wil dat de lasten voor de burgers niet stijgen, dus de opcenten moeten gelijk blijven.
* De VVD Fryslân heeft grote twijfels over het doorgaan van het project Kulturele Haadstêd 2018, de invulling is tot nu toe vaag en onzichtbaar, geen concrete resultaten.
* De VVD Fryslân wil een duidelijk doel voor minder regels, minder administratieve en toezichtslasten in de provincie (25% minder in 2015).
* De VVD Fryslân wil begin 2013 al een breed gedragen beeld van de toekomstige bestuurlijke inrichting van Fryslân is en niet pas aan het eind van de huidige coalitie-periode (in 2015).
* De VVD Fryslân wil van Fan Fryslân, Fryslân Ferbynt, KHS 2018, Fryslân Marketing, etc. niet alleen onder brengen onder 1 stuurgroep, maar ook de organisaties samenvoegen.
* De VVD Fryslân wil geen aankoop van meer natuurgebieden, maar eerst goede inrichting en beheer van het bestaande.

 

Publicatiedatum: 26 oktober 2011