VVD Fryslan presenteert een 10 puntenplan voor de Wadden

Het Waddengebied is een bijzonder en uniek natuurgebied. Maar het waddengebied is veel meer dan een natuurgebied. Het is een "thuis" voor de eilanders en voor de badgasten een favoriete bestemming voor een zomervakantie of een korte break. Het unieke karakter van het gebied mag wat de VVD Fryslân betreft niet betekenen dat de ontwikkeling van het gebied stilstaat of op slot komt te zitten. Daarom heeft de VVD Fryslan een 10 puntenplan voor de Wadden gepresenteerd.

Het belangrijkste punt daaruit is dat de 4 Friese eilanden de mogelijkheid moeten krijgen om gezamenlijk een lijst van projecten op te stellen. Op basis van deze lijst moeten de eilanden een meerjarige afspraak met het provinciaal bestuur kunnen maken. Dat biedt zekerheid en duidelijkheid. Er hoeft dan niet voor elk project weer een aanvraagprocedure te worden doorlopen en met een onzekere afloop.
De overige 9 punten zijn:

1. Snel schakelen: de VVD heeft het voordeel van een partij die vertegenwoordigd is op alle niveaus; dit zal de VVD de komende jaren ook actief inzetten.
2. Bestuurlijke drukte verminderen: 7 van de 11 bestuursorganen die zich bemoeien met het Waddengebied opdoeken.
3. Positief natuurbeleid: geen ingewikkelde regelingen, maar ruimte bieden aan de natuur om zich te ontwikkelen en aan de mens om ervan te genieten.
4. Wonen: een krachtig wettelijk instrumentarium voor het behoud en de regulering van de woningmarkten op de eilanden is essentieel.
5. Bereikbaarheid: vaargeulen moet op diepte zijn/blijven en watertaxi's moeten ook 's nachts snel kunnen varen.
6. Veiligheid: bij noodzakelijke versterkingen van de zeewering op de eilanden moet het mogelijk zijn om dit aan de buitenzijde van de dijk te doen en de hulpverlening, incl. vervoer van en naar de wal moet gewoon goed geregeld zijn.
7. Ruimte om te ondernemen: Harlingen moet zich als toeristische en industriële haven verder kunnen ontwikkelen, een twee havenmond is nodig en de vaargeulen moeten op diepte worden gebracht. De overheid kan wel een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van bedrijven door het schrappen van overbodige regels en procedures.
8. Voorzieningen: van groot belang is de bereikbaarheid van voorzieningen, snel internet kan daar in de toekomst een grotere rol in gaan spelen.
9. Duurzaamheid: de Waddeneilanden willen in 2020 volledig zelfvoorzienend zijn op het gebied van water en energie. De inzet van de Waddeneilanden zelf om dit voor elkaar te krijgen, ondersteunt de VVD graag.

Publicatiedatum: 18 februari 2011