VVD: geen hogere lasten burger bij overdracht vaarwegbeheer

Op 21 maart 2012 hebben Provinciale Staten de uitgangspunten voor de overdracht van de vaarwegen vastgesteld. Het is de bedoeling om vaarwegen van gemeenten over te dragen naar provincie en waterschap. Hierdoor is er minder versnippering en bestuurlijke drukte. Minder overheden houden zich bezig met het vaarwegbeheer.

Voor de VVD is wel uitgangspunt dat deze wijziging niet mag leiden tot hogere lasten voor de burger. De samen met D66 ingediende motie om dit te voorkomen werd dan ook aangenomen. Een tweede motie samen met D66 werd ook aangenomen, namelijk om de dekking van eventuele extra kosten te zoeken binnen het "product vaarwegbeheer".
De VVD had er wel moeite mee, dat het besluit erg open was geformuleerd. Een door ons ingediend amendement en mede ondertekend door D66, met daarin concrete data werd aangenomen. Op deze manier kan PS beter controleren of GS tijdig de zaken afrondt.

Kortom, de VVD-fractie heeft samen met D66 een aanzienlijke stempel weten te drukken op de besluitvorming inzake het vaarwegbeheer.

 

motie vaarwegenbeheer.pdf

amendement vaarwegbeheerders.pdf

Publicatiedatum: 27 maart 2012