VVD in de bres voor ondernemers Hallum

Ondernemers aan de Doniaweg in Hallum willen uitbreiden maar worden hierin bedreigd doordat ze oplopen tegen geur- en geluidsnormen vanwege de ligging van 17 woningen dicht tegen het industrieterrein aan. Hierdoor dreigen deze bedrijven op slot te komen zitten.

Geplande investeringen van rond de 75 miljoen dreigen buiten Fryslân terecht te komen en de ondernemers overwegen uit Fryslân weg te trekken indien er geen toekomstbestendige oplossing wordt gevonden. Op dit moment werken er bij deze bedrijven 800 mensen, en ramingen van VNO-NCW wijzen uit dat hier ook nog eens 1600 indirecte banen aan ten grondslag liggen.

De situatie heeft al tot veel onrust bij de ondernemers en bewoners geleid. Een oplossing voor het probleem zou zijn om de 17 woningen te saneren. Hiervoor zouden dan wel middelen beschikbaar gesteld moeten worden. De provincie heeft een kerntaak als het gaat om het aanjagen en faciliteren van de regionale economie. De VVD maakt zich zorgen om het behoud van de werkgelegenheid in Hallum en heeft mondelinge vragen gesteld aan de gedeputeerde.

In haar antwoord op vragen van de VVD deelde de gedeputeerde de zorg van de VVD en gaf ze aan dat deze economische motor niet vast mag komen te lopen. Bij de kadernota zal er een duidelijke analyse van het probleem komen waarbij ook een financieel voorstel aan PS zal worden voorgelegd. Hoe dit voorstel eruit zal zien is nog onderdeel van het onderhandelingsproces waar GS samen met de gemeente Ferwerderadeel en de desbetreffende ondernemers nog midden in zit. De VVD is blij dat er een voorstel komt, maar heeft de gedeputeerde wel opgeroepen om het tempo erin te houden.

 

Mondelinge vragen - VVD - Bedrijventerrein Hallum.doc

Publicatiedatum: 24 april 2013