VVD krijgt unanieme steun voor betere compensatie omwonenden windpark NHH

Mede op initiatief van de VVD wordt het besluit over ruimtelijke inpassing van windpark NHH (Kop Afsluitdijk) uitgesteld: dit was nodig om de unaniem gesteunde VVD motie uit te voeren voor een betere compensatie voor de omwonenden.

Woordvoerder Avine Fokkens: ” Draagvlak voor een windpark is er niet en komt er ook niet. Hooguit acceptatie. We hopen dat de partijen die voor windenergie op land zijn, hierover nog eens goed over na willen denken.” Moties over hoogtebeperking van de windturbines en strakker volgen van gezondheidseffecten, diende de VVD mede in, waarmee deze ook die een meerderheid haalden.

Publicatiedatum: 28 juni 2018