VVD maakt einde aan invoering extra belasting precariorecht

Minister Donner heeft op een verzoek van VVD Kamerlid Brigitte van der Burg toegezegd om netwerken van nutsbedrijven vrij te houden van precariobelasting. Brigitte van der Burg had eind vorig jaar de regering verzocht om haast te maken met het wetsvoorstel dat de invoering van een vrijstelling van precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven regelt.
De VVD heeft zich steeds tegen de recente enorme stijging van gemeentelijke heffingen gekeerd. De stijging is een gevolg van het ontbreken van een wet op de Precariorechten. Deze wet, die door het vorig kabinet niet is ingediend, had moeten regelen dat gemeenten geen nieuwe belastingen kunnen invoeren om inwoners te laten betalen voor ondergrondse en bovengrondse infrastructuur. Eenvoudig gezegd: waterleidingen, energieleveringen en rioolbuizen.

De VVD is fel tegenstander van deze precariorechten. VVD Tweede Kamerlid Brigitte van der Burg: "Dit gat moest wat de VVD betreft zo gauw mogelijk gedicht worden. Wij vinden het een zorgelijke ontwikkeling dat het aantal gemeenten dat deze heffing invoert explosief stijgt en dat gemeenten op deze manier in feite nieuwe gemeentelijke belastingen invoeren. En dat ook nog op een niet transparante manier."

Brigitte van der Burg: "De minister heeft laten weten dat hij begonnen is met de voorbereiding van het wetsvoorstel. Hij onderzoekt in overleg met de VNG en de Unie van Waterschappen wat de mogelijkheden zijn en heeft toegezegd tempo te maken."

Publicatiedatum: 2 juli 2011